За підручником «Алгебра. 9 клас» Ю.І. Мальованого, Г.М. Литвиненко, Г.М. Возняк

На даній сторінці представлені навчальні презентації до уроку алгебри курсу 9 класу


Тема "Нерівності"

1.1. Поняття числової нерівності

1.2. Властивості числових нерівностей

1.3. Почленне додавання і множення числових нерівностей

1.4. Застосування нерівностей для оцінювання значення виразу

2.1. Лінійна нерівність з однією змінною

2.2. Система лінійних нерівностей зоднією змінною

2.3. Нерівності, що містять модуль

2.4. Доведення нерівностей

Тема "Квадратична функція"

3.1. Поняття квадратичної функції

3.2-3.3. Графік функції y=x2+n. Графік функції y=(x+m)2

3.4-3.5. Графік функції y=(x+m)2+n. Графік функції y=ax2

3.6. Графік функції y=a(x+m)2+n

3.7. Графік функції y=ax2+bx+c

Тема "Дослідження квадратичної функції і перетворення графіків функцій"

4.1. Властивості квадратичної функції

4.2. Перетворення графіків функцій

Квадратична функція, її властивості та графік. Розв'язування вправ. Самостійна робота

  Тема "Квадратні нерівності та системи рівнянь другого степеня”

5.1. Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною. Графічний спосіб

5.2. Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною. Аналітичні способи

5.3. Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною. Метод інтервалів

6.1. Степінь рівняння з двома змінними

6.2. Розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

6.3. Розв'язування задач

Тема "Елементи прикладної математики”

7.1. Поняття математичного моделювання
7.2. Задачі на відсоткові розрахунки
8.1. Поняття про теорію імовірностей
8.2. Основні поняття теорії імовірностей
8.3. Імовірнiсть події
9.1. Початкові відомості про математичну статистику
9.2. Графічне зображення статистичних даних
9.3. Середні значення

Тема "Числові послідовності"

10.1. Поняття числової послідовності

10.2. Арифметична прогресія і формула її загального члена

10.3. Сума  n перших членів арифметичної прогресії

11.1. Означення і властивості геометричної прогресії

11.2.  Сума  n перших членів геометричної прогресії

11.3. Сума нескінченної геометричної прогресії, якщо |q|<1

Розв'язування задач

Розв'язування вправ