1. Обнулити елементи 2 рядка в масиві цілих чисел 3*4.

int n = 3; int m = 4; 
            int i,j;
            int[,] a = new int[n,m];
            Random rand = new Random();
            Console.WriteLine("Згенеровано масив: ");
            for (i = 0; i < n; i++)
            {
                for (j = 0; j < m; j++)
                {
                    a[i, j] = rand.Next(5, 10);
                    Console.Write("{0}  ", a[i, j]);
                }
                Console.WriteLine();
            }
            for (j = 0; j < m; j++)                
                      a[1,j] = 0;                     
            Console.WriteLine("Змінений масив");
            for (i = 0; i < n; i++)
            {
                for (j = 0; j < m; j++)
                {
                    Console.Write("{0}  ", a[i, j]);
                }
                Console.WriteLine();
            }
            Console.ReadKey();

1-а. Обнулити кожен 2-й стовпчик в масиві 3*8/ (не забувайте, що в C#  нумерація елементів починається з 0)

            int n = 3; int m = 8; 
            int i,j;
            int[,] a = new int[n,m];
            Random rand = new Random();
            Console.WriteLine("Згенеровано масив: ");
            for (i = 0; i < n; i++)
            {
                for (j = 0; j < m; j++)
                {
                    a[i, j] = rand.Next(0, 10);
                    Console.Write("{0}  ", a[i, j]);
                }
                Console.WriteLine();
            }
            for (i = 0; i < n; i++)
            {
                for (j = 0; j < m; j++)
                    if (j % 2 != 0) a[i, j] = 0;
            }   
            Console.WriteLine("Змінений масив");
            for (i = 0; i < n; i++)
            {
                for (j = 0; j < m; j++)
                {
                    Console.Write("{0}  ", a[i, j]);
                }
                Console.WriteLine();
            }
            Console.ReadKey();

1-Б Обнулити елементи головної діагоналі в масиві 5*5

int n = 5; int m = 5; 
            int i,j;
            int[,] a = new int[n,m];
            Random rand = new Random();
            Console.WriteLine("Згенеровано масив: ");
            for (i = 0; i < n; i++)
            {
                for (j = 0; j < m; j++)
                {
                    a[i, j] = rand.Next(0, 10);
                    Console.Write("{0}  ", a[i, j]);
                }
                Console.WriteLine();
            }
            for (i = 0; i < n; i++)          
               a[i, i] = 0;              
            Console.WriteLine("Змінений масив");
            for (i = 0; i < n; i++)
            {
                for (j = 0; j < m; j++)
                {
                    Console.Write("{0}  ", a[i, j]);
                }
                Console.WriteLine();
            }

1-B Обнулити елементи, розміщені нижче головної діагоналі в масиві 5*5

int n = 5; int m = 5; 
            int i,j;
            int[,] a = new int[n,m];
            Random rand = new Random();
            Console.WriteLine("Згенеровано масив: ");
            for (i = 0; i < n; i++)
            {
                for (j = 0; j < m; j++)
                {
                    a[i, j] = rand.Next(5, 10);
                    Console.Write("{0}  ", a[i, j]);
                }
                Console.WriteLine();
            }
            for (i = 0; i < n; i++)
            {
                for (j = 0; j < m; j++)
                    if (i > j) a[i,j] = 0;
            }
            Console.WriteLine("Змінений масив");
            for (i = 0; i < n; i++)
            {
                for (j = 0; j < m; j++)
                {
                    Console.Write("{0}  ", a[i, j]);
                }
                Console.WriteLine();
            }

1-Г Дано масив 5-5. З елементів головної діагоналі створити лінійний масивю

int n = 5;  
            int i,j;
            int[,] a = new int[n,n];
            int[] b = new int[n];
            Random rand = new Random();
            Console.WriteLine("Згенеровано масив: ");
            for (i = 0; i < n; i++)
            {
                for (j = 0; j < n; j++)
                {
                    a[i, j] = rand.Next(5, 10);
                    b[i] = a[i, i];
                    Console.Write("{0}  ", a[i, j]);
                }
                Console.WriteLine();
            }
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Створений масив");
            for (i = 0; i < n; i++)
               Console.Write("{0}  ", b[i]);
            Console.ReadKey();

2. Задана дійсна матриця A розміру m×n. Згенерувати довільний масив В, k-тий елемент якого b[k] це: добуток елементів k-го рядка даної матриці А:

 Console.WriteLine("введи кiлькiсть рядiв масиву А - m ");
 int m = int.Parse(Console.ReadLine());
 Console.WriteLine("введи кiлькiсть стовпцiв масиву А - n ");
 int n = int.Parse(Console.ReadLine());
 int[,] a = new int[m, n];
 Random rand = new Random();
 int i,j,d;
 d = 1;
 Console.WriteLine("Дано масив A: ");
 for (i = 0; i < m; i++)
 {
 for (j = 0; j < n; j++)
 {
  a[i, j] = rand.Next(-5, 5);
  Console.Write("{0,6}", a[i, j]);
   }
  Console.WriteLine();
   }
Console.WriteLine("введи номер рядка k, яким ми скористаємося ");
int k = int.Parse(Console.ReadLine());
k = k - 1;
for (j = 0; j < n; j++)
 {
  d=d* a[k, j];
  }
Console.WriteLine("Добуток елементiв {0} рядка даного масиву A - {1} ",k+1,d);
//добуток елементів k-го рядка заносимо в k-й елемент масиву В;
// решта елементів генеруємо випадковими числами
// масив В має n елементів, скільки їх в рядку масиву А
int[] B = new int[n];
for (i = 0; i < n; i++)
{
B[i] = rand.Next(10);
 }
B[k] = d; Console.WriteLine(B[k]);
// виводимо створений масив В
Console.WriteLine("Створений масив B: ");
for (i = 0; i < n; i++) Console.Write("{0,8}", B[i]," ");
Console.WriteLine();

3. Задана дійсна матриця A розміру m×n. Згенерувати довільний масив В, k-тий елемент якого b[k] це:
добуток квадратів тих елементів k-го рядка, модулі яких належать
відрізку [1;2] (якщо таких елементів немає, то покласти b[k]=1);

Console.WriteLine("введи кiлькiсть рядiв масиву А - m ");
​int m = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("введи кiлькiсть стовпцiв масиву А - n ");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
int[,] a = new int[m, n];
Random rand = new Random();
int i,j,d;
d = 1;
Console.WriteLine("Дано масив A: ");
for (i = 0; i < m; i++)
{
   for (j = 0; j < n; j++)
   {
     a[i,j] = rand.Next(-1, 4);
     Console.Write("{0,6}", a[i, j]);
   }
   Console.WriteLine();
}
Console.WriteLine("введи номер рядка k, яким ми скористаємося ");
int k = int.Parse(Console.ReadLine());
//всі елементи масиву В дорiвнюють 1, крiм k - го
int[] B = new int[n];
k = k - 1; for (j = 0; j < n; j++) B[j] = 1;
// перевіряємо умову           
for (j = 0; j < n; j++)
{
  if ((Math.Abs(a[k, j]) >= 1) && (Math.Abs(a[k, j]) <= 2))
  {
   d = d * a[k, j] * a[k, j];
  }
}
B[k] = d;
Console.WriteLine("Добуток квадратiв елементiв {0} рядка масиву A,що належать промiжку [1;2]: {1} ",k+1,d);
// виводимо створений масив В
 Console.WriteLine("Створений масив B: ");
for (i = 0; i < n; i++) Console.Write("{0,8}", B[i]," ");
Console.WriteLine();

 

4. Впорядкувати за зростанням кожен рядок масиву 3*4

            int m = 4; int n = 3;
            int i,j,k,b;
            int c = 0;
            int[,] a = new int[n,m];
            Random rand = new Random();
            Console.WriteLine("Згенеровано масив: ");
            for (i = 0; i < n; i++)
            {
                for (j = 0; j < m; j++)
                {
                    a[i, j] = rand.Next(5, 20);
                    Console.Write("{0}  ", a[i, j]);
                }
                Console.WriteLine();
            }
            for (i = 0; i < n; i++)
            {
                for (j = 0; j < m; j++)
                {
                    int min = a[i,j];
                    for (k = j + 1; k < m; k++)
                    {
                        if (a[i, k] < min)
                        {
                            min = a[i, k];
                            c = k;
                        }

                        // переставляємо менший елемент 
                        b = a[i,j];
                        a[i,j] = min;
                        a[i,c] = b;
                    }
                }
            }
            Console.WriteLine("Впорядкований масив за зростанням");
            for (i = 0; i < n; i++)
            {
                for (j = 0; j < m; j++)
                {
                    Console.Write("{0}  ", a[i, j]);
                }
                Console.WriteLine();
            }
            Console.ReadKey();

​​​​​​​

          Перейти на наступну сторінку