C#

Windows Forms

Лінійні програми

Створення віконного додатку до програм лінійної структури. Добірка завдань для відпрацювання навичок


1.
Обчислити периметр і площу трикутника за
відомими довжинами сторін. Зобразити малюнок трикутника у віконному додатку.


private void button1_Click(object sender, EventArgs
e)

{
double a, b, c, S, P;
a = double.Parse(textBox1.Text);
b = double.Parse(textBox2.Text);
c = double.Parse(textBox3.Text);
P=a+b+c;
S = Math.Sqrt(P / 2 * (P / 2 - a) * (P / 2 - b) * (P /2 - c));
label6.Text = P.ToString();
label7.Text = S.ToString();
}

2. Обчислити  об’єм і площу поверхні кулі за відомим радіусом. Зобразити малюнок кулі у 
віконному додатку.
private void button1_Click(object sender, EventArgse)


{

double r, S, V;

r = double.Parse(textBox1.Text);

V = r * r * r * Math.PI*4/3;

S = 4 * r * r * Math.PI;
label6.Text = V.ToString();

label7.Text = S.ToString();
}

3. Обчислити опір при послідовному і паралельному з’єднанні двох резисторів із відомими 
опорами. Зобразити малюнки послідовного і паралельного з’єднання двох
резисторів у віконному додатку.
private void button1_Click(object sender, EventArgse)

{
double r1,r2,A1,A2;
r1 = double.Parse(textBox1.Text);
r2 = double.Parse(textBox2.Text);
A1 = r1+r2;
A2 =1 /( (1 / r1) + (1 / r2));
label6.Text = A1.ToString();

label7.Text = A2.ToString();

}


Задача про квадрат


private void
button1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)

{
double a, p, s, ro, rv;

a = double.Parse(textBox1.Text);

p = 4 * a;

s = a * a;

ro = a * Math.Sqrt(2) / 2;

rv = a / 2;

label4.Text = p.ToString();
label6.Text = s.ToString();
label10.Text = ro.ToString();
label8.Text = rv.ToString();

}

Задача про рівносторонній трикутник

private void  button1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)


{

double a, p, s, ro, rv;

a = double.Parse(textBox1.Text);

p = 3 * a;

s = a * a * Math.Sqrt(3) / 4;

ro =a * Math.Sqrt(3) / 2;

rv = ro / 2;


label4.Text = p.ToString();

label6.Text = s.ToString();

label10.Text = ro.ToString();

label8.Text = rv.ToString();
}

Задача про куб


private void  button1_MouseClick(object sender, MouseEventArgse)

{

double a, sp, v, dok, dvk;
a = double.Parse(textBox1.Text);
sp = 6 * a*a;
v = a * a*a;
dok =a * Math.Sqrt(3);
dvk = a;
label5.Text = sp.ToString();
label7.Text = v.ToString();
label9.Text = dok.ToString();
label11.Text = dvk.ToString();
}