Вивчаємо інформатику (профільний рівень) за підручником Руденко В.Д.

З-за відсутності підручників станом на 1 вересня, пропоную опрацьовувати навчальний матеріал за демо-версією навчального посібника для 10 класу (перейти до посібника Руденко В.Д.), опорними конспектами електронного посібника Інформатика 10 клас (перейти на сайт) чи переглянувши навчальні презентації до уроків, які створені відповідно до посібника (на даній сторінці сайту)

РОЗДІЛ 1. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ
1. Структура і способи виконання проектів мовою Python
1.1. Класифікація і складові мов програмування

1-1 Класифікація і складові мов програмування

More presentations from Galina

Тест (перейти на виконання тесту)

1.2. Призначення і склад середовища програмування

1-2 Призначення і склад середовища програмування

More presentations from Galina

Тест (перейти на виконання тесту)

1.3. Основні можливості мови Python і структура проекту

1-3 Основні можливості мови Python і структура проекту

More presentations from Galina

 

1.4. Режими виконання програмного коду в середовищі IDLE

1) Виконання програмного коду в інтерактивному режимі

1-4-1 Режими виконання програмного коду в середовищі IDLE

More presentations from Galina

2) Виконання файлів програмного коду

1-4-2 Виконання файлів програмного коду

More presentations from Galina
 

2. Оператори, вирази і засоби опрацювання чисел

Скористайтеся довідником 
2.1. Основні елементи мови Python

2-1 Основні елементи Python

More presentations from Galina

2.2. Перетворення типів даних 

2-2 Поняття про перетворення типів даних

More presentations from Galina

2.3. Оператори і вирази 

2-3 Оператори і вирази

More presentations from Galina

2.4. Модулі, функції і методи опрацювання числових даних

2-4 Модулі, функції і методи для опрацювання

More presentations from Galina

Тренувальні вправи

Лінійні програми

  1. Середнє арифметичне трьох цілих чисел

a=int(input())

b=int(input())

c=int(input())

d=(a+b+c)/3

print(d)

print(round(d))

  1. Знайти відстань між точками, із заданими координатами

x1=float(input())

y1=float(input())

x2=float(input())

y2=float(input())

import math

d=math.sqrt((x2-x1)**2+(y2-y1)**2)

print(round(d,3))

  1. Знайти площу трикутника зі сторонами a,d,c.

a=float(input())

b=float(input())

c=float(input())

p=(a+b+c)/2

import math

s=math.sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))

print("s=",round(s,3))

  1. Знайти суму цифр тризначного цілого числа k

k=int(input())

s=k%10

print("Цифри числа")

print (k//100)

print((k//10)%10)

print(k%10)

print("Сума цифр даного числа",k%10+(k//10)%10+k//100)

3. Реалізація базових алгоритмічних конструкцій
3.1. Реалізація алгоритмів з розгалуженням

3-1 Реалізація алгоритмів з розгалуженням

More presentations from Galina