Профільний курс з інформатики в 11 класі веду перший раз. Деякі питання розглядаю вперше. 

Проте вже є деякі розробки до уроків, що й пропоную своїм учням та колегам.

 11 клас. АТП


Тема 1. "Структури даних"


 1. Узагальнююче повторення.  Поняття структур даних. Проста змінна. Масив. Стек. Черга.

Презентація для уроку

Стек та черга у C#. Узагальнююче повторення. Підготовка до проведення практичних робіт "Використання стеку” та "Робота з чергою” 

Практична робота № 1 "Використання стеку"

Практична робота № 2 "Робота з чергою"


Тема 2: «Основи теорії графів», 10 годин

1. Основні поняття теорії графів.  Навчальна презентація до уроку 

2. Способи представлення графів.  Навчальна презентація до уроку

2. Пошук у ширину та глибину. Навчальна презентація до уроку 

Практична робота "Основні поняття теорії графів"

Практична робота "Способи представлення графів"

Лабораторна робота.  Тема: «Основи теорії  графів»  


Тема 3: «Елементи обчислювальної геометрії», 8 годин

Найпростіші геометричні фігури, їх представлення та властивості

Навчальна презентація до уроку. Інструктивний матеріал для практичної роботи

Обчислювальна геометрія. Частина 2. Навчальна презентація до уроку

Лабораторна робота. Тема: Векторний добуток, напрямок повороту вектора, визначення площі многокутника

Лабораторна робота: «Побудова опуклої оболонки».