Робота з файлами. C#

Робота з файлами

View more presentations or Upload your own.

Опрацюйте теоретичний матеріал "Робота з файлами в C# " (перейти)

Приклад виконання завдання для лабораторної роботи. Проект виконано у консольному режимі

Завдання. Створити текстовий файл, у який записати довільне ціле число від 2 до 9 - це буде кількість елементів масиву, суму якого ми маємо знайти та результат записати до іншого текстового файлу. Масив згенерувати довільними цілими числами, що менші 25. 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// записуємо дані про кількість елементів масиву у файл kilk.txt
// його умовне iмя f1
StreamWriter f1 = File.CreateText(@"e:\kilk.txt");
Random rand = new Random();
Console.WriteLine("Введи число вiд 2 до 9");
int n = rand.Next(2, 9);
f1.WriteLine(n);
f1.Close(); //закрили файл
// читаємо дані з файлу kilk.txt
// тепер його умовне імя f2
StreamReader f2 = File.OpenText(@"e:\kilk.txt");
System.Console.WriteLine(f2.ReadLine());//виводимо n на консоль
Console.WriteLine("В масивi {0} елементiв",n);
f2.Close(); //закрили файл
int[] a = new int[n];
int s = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
a[i] = rand.Next(2, 25);
Console.WriteLine("{0} елемент {1}", i,a[i]);
s = s + a[i];
}
Console.WriteLine("Сума елементiв масиву {0} ", s);
//працюємо з текстовим файлом summa.txt
// у нього записуємо значення суми елементів
// умовне імя цього файлу f3
StreamWriter f3 = File.CreateText(@"e:\summa.txt");
f3.WriteLine(s);
f3.Close();//закрили файл
}
}
}

При необхідності створення ще й файлу, у який буде записано згенерований масив, варто доповнити програмний код:

StreamWriter ff1 = File.CreateText(@"e:\masiv.txt");
int[] a = new int[n];
int s = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
a[i] = rand.Next(2, 25);
Console.WriteLine("{0} елемент {1}", i,a[i]);
ff1.WriteLine(a[i]);
s = s + a[i];
}
ff1.Close();

Результат буде наступним: