Авторський освітній сайт - Програмуємо на Lazarus

Приступаємо до вивчення нової мови програмування Lazarus

1. Програмуємо лінійні програми на Lazarus

Проект "Привіт"

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

  Edit2.Text:='Привіт, '+Edit1.Text+'!';

end;   

Проект 1

Обчислення довжини відрізка за координатами його вершин

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var x1,x2,y1,y2:real;

  d:real;

begin

  x1:=StrToFloat(Edit1.Text);

  y1:=StrToFloat(Edit2.Text);

  x2:=StrToFloat(Edit3.Text);

  y2:=StrToFloat(Edit4.Text);

  d:=sqrt((x2-x1)*(x2-x1)+(y2-y1)*(y2-y1));

  Edit5.Text:= floatToStr(d);

end;    

 

Проект 2

Обчислення периметра трикутника за даними координатами його вершин

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var x1,x2,y1,y2,x3,y3:real;

  a,b,c,p:real;

begin

  x1:=StrToFloat(Edit1.Text);

  y1:=StrToFloat(Edit2.Text);

  x2:=StrToFloat(Edit3.Text);

  y2:=StrToFloat(Edit4.Text);

  x3:=StrToFloat(Edit5.Text);

  y3:=StrToFloat(Edit6.Text);

  a:=sqrt((x2-x1)*(x2-x1)+(y2-y1)*(y2-y1));

  b:=sqrt((x3-x1)*(x3-x1)+(y3-y1)*(y3-y1));

  c:=sqrt((x2-x1)*(x3-x2)+(y3-y2)*(y3-y2));

  p:=a+b+c;

  Edit7.Text:= floatToStr(p);

end;      

Проект 3

Обчислити радіус та площу круга, описаного навколо квадрата зі стороною а.  

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a,r,s,pi:real;

begin

 pi:=3.14;

 a:=StrToFloat(Edit1.Text);

 r:=a*sqrt(2)/2;

 Edit2.Text:= floatToStr(r);

 s:=pi*r*r;

 Edit3.Text:= floatToStr(s);

end; 

Проект 4. Визначення коефіцієнтів рівняння прямої, заданої координатами двох точок

 

rocedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var x1,x2,y1,y2,a,b,c:integer;

begin

 x1:=StrToInt(Edit1.Text);

 y1:=StrToInt(Edit2.Text);

 x2:=StrToInt(Edit3.Text);

 y2:=StrToInt(Edit4.Text);

 a:=y2-y1;

 b:=x1-x2;

 c:=y1*x2-x1*y2;

 Edit5.Text:= IntToStr(a);

 Edit6.Text:= IntToStr(b);

 Edit7.Text:= IntToStr(c);

 Edit8.Text:= IntToStr(a);

 Edit9.Text:= IntToStr(b);

 Edit10.Text:= IntToStr(c);

end;   

Проект 5. Обчислення значення виразу для довільно введених значень аргумента.

     

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var x,y: real;

begin

  x:=StrToFloat(Edit1.Text);

  y:=2*x*x-2*x+5;

  Edit2.Text:= floatToStr(y);

end;   

 Проект 6. Підрахувати, скільки учень відвідує уроків за рік.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var u,d,m:byte;
  s:integer;
begin
 u:=7;
 d:=22;
 m:=9;
 s:=u*d*m;
 Edit1.Text:= IntToStr(s);
end;