Після опрацювання теоретичного матеріалу приступідь до розгляду вправ, проаналізуйте умову задачі, запропонований програмний код та спробуйте створити свій проект

Завдання 1. Автомобіль подолав відстань S км через населений пункт за T хв. Визначити, чи не порушив водій правил дорожнього руху, якщо швидкість автомобіля при цьому не повинна перевищувати 60 км/год.

double s, t, v;
            s = double.Parse(textBox1.Text);
            t = double.Parse(textBox2.Text); // t в хвилинах
            t = t / 60; // t в годинах
            v = s / t;
            if (v <= 60)
                label4.Text = "Не порушено правил";
            else
                label4.Text = "Порушено правила";

Завдання 2. Дано значення дійсних величин a,b,c. Подвоїти ці значення, якщо  a>b>c, і замінити їх абсолютними значеннями, якщо це не так.

double a,b,c;
            a = double.Parse(textBox1.Text);
            b = double.Parse(textBox2.Text);
            c = double.Parse(textBox3.Text);
            if (a>b && b>c)
            {
                a=a*2;
                b=b*2;
                c=2*c;
            }
            else
            {
                a=Math.Abs(a);
                b=Math.Abs(b);
                c=Math.Abs(c);
            }
                textBox4.Text=a.ToString();
                textBox5.Text = b.ToString();
                textBox6.Text = c.ToString();

Цю ж задачу можна розглядати генеруючи випадкові числа.

int a, b, c;
            Random x = new Random();
            a = x.Next(-10,5);
            b = x.Next(-5,15);
            c = x.Next(0,20);
            textBox1.Text = a.ToString();
            textBox2.Text = b.ToString();
            textBox3.Text = c.ToString();
            if (a > b && b > c)
            {
                a = a * 2;
                b = b * 2;
                c = 2 * c;
            }
            else
            {
                a = Math.Abs(a);
                b = Math.Abs(b);
                c = Math.Abs(c);
            }
            textBox4.Text = a.ToString();
            textBox5.Text = b.ToString();
            textBox6.Text = c.ToString();

Завдання 3. Знайти кількість чисел, які менші 15 серед згенерованих 3 чисел з різних проміжків.

int a, b, c;
            Random x = new Random();
            a = x.Next(-10,20);
            b = x.Next(-5,25);
            c = x.Next(-1,15);
            textBox1.Text = a.ToString();
            textBox2.Text = b.ToString();
            textBox3.Text = c.ToString();
            int k=0;
             if (a <15) k++;
            if (b <15) k++;
            if (c <15) k++;
            textBox4.Text = k.ToString();

Завдання 4. 

Random x = new Random();
            int a = x.Next(-10, 5);
            int b = x.Next(-5, 10);
            int c = x.Next(-1, 5);
            int d = x.Next(0, 10);
            textBox1.Text = a.ToString();
            textBox2.Text = b.ToString();
            textBox3.Text = c.ToString();
            textBox4.Text = d.ToString();
            int k=0;
            int s=0;
            if (a > 0) s += a;
            if (b > 0) s += b;
            if (c > 0) s += c;
            if (d > 0) s += d;
            if (a < 0) k++;
            if (b < 0) k++;
            if (c < 0) k++;
            if (d < 0) k++;
            textBox5.Text = s.ToString();
            textBox6.Text = k.ToString();

Завдання 4. Знайти площу кільця, внутрішній радіус якого дорівнює 20, а зовнішній заданому числу R (R>20).

Завдання 6. Обрати колір помідор, на екранну форму вивести у якому він стані (росте, дозріває чи можна зірвати).

            string zstan="Хай ще росте";
            string ystan="Вже достигає";
            string rstan="Можна зірвати";
            if (radioButton1.Checked==true)
                textBox2.Text=zstan;
            else if (radioButton2.Checked==true)
                textBox2.Text=ystan;
            else if (radioButton3.Checked==true)
                textBox2.Text=rstan;

Завдання 7. На екранну форму вивести повіжомлення, яка мала буква українського алфавіту введена: голосна чи приголосна.

            char c;
            c =char.Parse(textBox1.Text);
            switch (c)
            {
                case 'а':
                case 'о':
                case 'у':
                case 'и':
                case 'і':
                case 'е':
                    label2.Text="Голосна"; 
                    break;
                default: label2.Text = "Приголосна";
                    break;
            }

Завдання 8. Дано два дійсних числа: a, b. З’ясувати, чи належать ці числа інтервалу [1;2] або [3;7].