C#

Windows Forms

Програмування розгалужень  у середовищі Microsoft Visual Studio

 

Над цими проектами працюватимуть учні на лабораторних роботах, що завершують вивчення розгалужень у C#.

Думаю, що вчителям, та учням цей матеріал теж буде корисним.

Проект "Рівняння прямої". За введеними координатами двох точок написати рівняння прямої та розглянути можливі часткові випадки розміщення цієї прямої.

Проект "Дослідження трикутника". За введеними координатами вершин трикутника дослідити тип трикутника: за сторонами, за кутами 

 

Проект «Біографія з фото». Створення форми в середовищі С#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication5

{
  public partial class Form1 : Form    
{
        public Form1()

        {
            InitializeComponent();
            pictureBox1.Visible=false;                               
            pictureBox2.Visible=false;
            }
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {             
 if (radioButton1.Checked == true) //про мене
            {
 if (checkBox1.Checked == true) //фото

                {                  

pictureBox1.Visible = true;                                   
pictureBox2.Visible = false;             

 }
                else
                {             
pictureBox1.Visible = false;                                 
pictureBox2.Visible = false;                 
}
if (checkBox2.Checked == true) //біографія
                    {
 textBox1.Text = "Я - учень 10 А класу. Мені подобається 
вивчати інформаційно-комунікаційні технологій, проте … просто.";

textBox2.Text = "";

                   }
                    else
                    {    
                        
textBox1.Text = "";                                    
textBox2.Text = "";                
}
                }
 if (radioButton2.Checked == true) //про друзів
            {
if (checkBox1.Checked == true) //фото
              {    

pictureBox2.Visible = true;                                  
pictureBox1.Visible = false;                    
}
               else
                {  
 pictureBox1.Visible = false;                                 

pictureBox2.Visible = false;                   
 }
if (checkBox2.Checked == true) //біографія
                {
textBox2.Text = "Ми учні 10 Акласу. Наш клас вивчає інформатику за профільною програмою. Тут ми 
вчимо основи алгоритмізації та програмування та інформаційно-комунікаційні 
технології";
textBox1.Text = "";
                    }
                    Else                    
 {                           
textBox1.Text = "";                                    
 textBox2.Text = "";                       
}
                }             
}         
}          
}

Проект «Оцінити мультфільм». Створення форми в середовищі С#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication5
{  
public partial 
class Form1 : Form 
{
public Form1()        {
            InitializeComponent();      
 }
            private 
void button1_Click(object sender, EventArgs e)        {
            radioButton1.Checked = false;
            radioButton2.Checked = false;
            radioButton3.Checked = false;
            pictureBox2.Visible = false;
            pictureBox3.Visible = false;
            pictureBox4.Visible = false;      
 }
  private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgse)        {
            pictureBox2.Visible = true;
            pictureBox3.Visible = false;
            pictureBox4.Visible = false;
        }
private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgse)
        {
            pictureBox2.Visible = false;
            pictureBox3.Visible = true;
            pictureBox4.Visible = false;
        }
private void radioButton3_CheckedChanged(object sender, EventArgse)
        {
            pictureBox2.Visible = false;
            pictureBox3.Visible = false;
            pictureBox4.Visible = true;
        }   
}
}

Проект «Купити піцу». Створення форми в середовищі С#

using System;

using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Double s = 0;
if (radioButton1.Checked == true)
{
if (checkBox1.Checked == true) s = s+25;
if (checkBox2.Checked == true) s = s + 30;
if (checkBox3.Checked == true) s = s + 20;
}
if (radioButton2.Checked == true)
{
if (checkBox1.Checked == true) s = s + 20;
if (checkBox2.Checked == true) s = s + 25;
if (checkBox3.Checked == true) s = s + 15;
}
if (radioButton3.Checked == true)
{
if (checkBox1.Checked == true) s = s + 15;
if (checkBox2.Checked == true) s = s + 20;
if (checkBox3.Checked == true) s = s + 10;
}
label3.Text = s.ToString();
}
}
}

Проект «Розклад уроків». Створення форми в середовищі С#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication8
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {           
InitializeComponent();
        }
        private void 
button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int d = int.Parse(textBox1.Text);
            switch(d)
            {
case 1: textBox2.Text = "Понеділок. 1. Інформатика 2. Інформатика  3. 
Алгебра  4. Фізика  5. Художня культура";
                    break;
case 2: textBox2.Text = "Вівторок. 1. Графіка 2. Презентації  3. Геометрія  
4. Хімія  5. Біологія";
                    break;
case 3: textBox2.Text = "Середа. 1. Географія 2. Фізкультура  3. 
Алгебра  4. Українська мова  5. Українська література";
                    break;
case 4: textBox2.Text = "Четвер. 1. Біологія 2. Технології  3. Інформатика  4. Геометрія  
5. Фізика";
                    break;
case 5: textBox2.Text = "П'ятниця. 1. Програмування 2. Фізкультура  3. Фізика  4. Українська мова  5. Світова література";
                    break;
             }
          }
      }
    }

Проект «Собачка та мяч». Створення форми в середовищі С#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
 
namespace WindowsFormsApplication2
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int a,x,y;
            Random rand = new Random();
            a = rand.Next(1, 20);//довжина ланцюга
            x = rand.Next(1, 20);
            y = rand.Next(1, 20);//координати мяча
            textBox2.Text = x.ToString();
            textBox3.Text = y.ToString();
            textBox4.Text = a.ToString();
            if (x * x + y * y <= a * a)
                textBox5.Text = "Вас вкусить собака";
            else
                textBox5.Text = "Ви можете забрати м'яч";
            }
    }
}

Проект «Щаслива сімка». Створення форми в середовищі С#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication6
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {          
InitializeComponent();          
pictureBox2.Visible=false;
        }
private void 
button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
Random random = new Random();
            int a = random.Next(10);
            int b = random.Next(10);
            int c = random.Next(10);
            label1.Text = a.ToString();
            label2.Text = b.ToString();
            label3.Text = c.ToString();
            string t, n;
            t = "Ви виграли";
            n = "Ви програли";
            if (a == 7 || b == 7 || c == 7)
            {             
label4.Text = t.ToString();               
pictureBox2.Visible = true;
            }
            else
            {                
label4.Text = n.ToString();
pictureBox2.Visible = false;
            }
         }
    }
}