Тема 4. Вбудовані типи даних та їх опрацювання


4.1. Списки, стеки, черги

4.1.1-2 Списки

More presentations from Galya

4.1.1. Структура списків і операції над ними
4.1.2. Функції і методи опрацювання списків

4.1.3. Стек і черга

4.1-3 Стек Черга

More presentations from Galya

4.1.4. Багатовимірні списки

4.1.5. Приклади програм опрацювання списків

4.1.4-5 Списки Задачі

More presentations from Galya

Приклад 5.
У списку [27, 3, 12, 22, 37, 8] знайти максимальний елемент, вилучити елемент на другій позиції, упорядкувати новий список у порядку збільшення значень його елементів зі збереженням
попереднього списку, вставити в нього на четверту позицію число 5, потім замінити значення першого елемента на число 10.

Приклад 6.
Дано два списки: ["Python розробив", "1991"] і ["Гвидо ван"]. Розробити програму, за допомогою якої отримується рядок: Мову Python розробив у 1991 році Гвидо Ван Россум.

Приклад 7.
У послідовності [4, 6, 13, 9, 5, 16, 11] знайти числа, більші 6, збільшити їх удвічі, вивести на екран і обчислити їх суму.

Завдання для самостійного виконання

 1. Дано список [13, 19, 11, 7, 18]. Вилучте елемент на першій позиції і після цього знайти максимальний елемент.
 2. Дано список міст України ["Херсон", "Житомир", "Ужгород", "Харків"]. Уставте місто Луцьк на другу позицію і після цього відсортуйте список.
 3. Дано список [9, 2, 5, 6]. Замініть число на першій позиції числом 12. Відсортуйте новий список із збереженням старого. 
 4. Дано список ["В. Глушков", "вчений України"]. Внесіть у нього зміни, щоб отримати такий список ["В. Глушков — великий", "вчений України"]. Перетворіть список на рядок.
 5. Дано два списки: ["Мова", "Pascal"] і ["— це мова", "процедурного програмування"]. Об’єднайте списки в один і перетворіть його на рядок.
 6. Дано список [5, 7, 8, 12, 4]. Обчислити суму елементів, значення яких більші 5.

4.2. Кортежі, діапазони, множини

Кортеж — це сукупність незмінних об’єктів будь-якого типу в круглих дужках (або без них), які відокремлюються один від одного комою.
Кортежі схожі на списки, але відрізняються від них тим, що кортежі є незмінними послідовностями і замість квадратних дужок застосовуються звичайні дужки.

Приклад 11.
Створити кортеж з елементами: 14, 107, Київ, Театральна, 21. Визначити елемент, розташований на другій позиції, елементи з нульової до другої позиції включно, кількість елементів,  дорівняних 107, і номер позиції, із якої починається елемент Театральна.

Діапазон — це незмінна послідовність цілих чисел з початковим, кінцевим значеннями і кроком їх зміни.
Для створення діапазону призначена функція range () такої структури: range ([початок,] кінець[, крок ])

Приклад 14.
Створити діапазон чисел від 3 до 17 з кроком 2. Перетворити діапазон у список і кортеж, викликати значення елемента на п’ятій позиції, визначити довжину діапазону та суму всіх елементів.

Множина — це неупорядкована колекція унікальних (тих, що не повторюються) об’єктів будь якого типу.
Існує два типи множин: змінна (set) і незмінна (frozenset ()).
Далі розглядається перший із них. Множина змінного типу створюється за допомогою вбудованої функції set, генераторів множин, літералів множин та інших.

Приклад 15.
Створити дві множини: 2, 4, 6, 8 і 10, 12, 14, 16. Перевірити, чи рівні ці множини. Об’єднати створені множини в одну й додати до неї число 18. Визначити довжину нової множини, перевірити, чи є в ній число 12 і знайти суму чисел другої початкової довжини.

Завдання для самостійного виконання

 1. Створити й вивести діапазон чисел від 5 до 15 із кроком 1. Перетворити діапазон у список і визначити його довжину.
 2. Створіть кортеж з елементами: 21, 16, "Прут", 16, "Псел", 16. Визначте кількість елементів, що дорівнюють 16, позицію, з якої починається елемент Псел, і зріз елементів із першої по третю позицію включно.
 3. Створіть кортеж, елементи якого мають такі значення: "Потяг", "слідує", "у", 5, "Запоріжжя о", 12.0. Визначте кількість елементів у кортежі й елемент на 3 позиції.
 4. Створіть дві множини. Елементи першої: 1, 2, 3; елементи другої: 2, 4, 6. Об’єднайте множини. Додайте до неї елемент 7.
 5. Створіть діапазон чисел від 12 до 28 із кроком 2. Перетворіть діапазон у кортеж. Обчисліть суму значень його елементів.
 6. Створіть дві множини з елементами: 5, 7, 8 і 12, 14, 16, 18. Визначте довжину кожної з них. Об’єднайте множини та обчисліть суму значень її елементів.

4.3. Словники

4.3.1. Функції, операції і методи опрацювання словників

Словник у мові Python реалізований у вигляді хеш-таблиці — сукупністю об’єктів будь-якого типу, доступ до яких здійснюється не за допомогою індексу, а за допомогою ключа.

 

Перейти до теми 3