C#. Windows Forms

Лабораторна робота "Обробіток масивів"

Перейти до завдань обробітку лінійних масивів

Перейти до завдань обробітку двовимірних масивів

Задача (12 балів). У казковій країні Лукомор'я в цілях економії палива всі вантажі перевозять на Змій Гориничах, які мають свій бортовий номер від 1 до 15. Кількість голів Змія визначає його вантажопідйомність. В архіві К. Безсмертного заведено особову справу на кожного Змія Горинича з інформацією окремо про кількість голів і про бортові номера. Одного разу на Калиновому мосту вантажним Змієм Гориничем була збита громадянка Баба Яга. Порушник зник, але свідки показали, що число голів Змія кратне його бортовому номеру. Допоможіть Д. Микитовича слідчому по ДТП з'ясувати порушника.
 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int[] a = new int[15];
int[] b= new int[15];
Random rand = new Random();

for (int i = 0; i < 15; i++)
{
a[i] = rand .Next(2, 25);
b[i] = rand .Next(2, 6);
listBox1.Items.Add( i.ToString() + " " + a[i].ToString());
listBox2.Items.Add(i.ToString() + " " + b[i].ToString());
}
for (int i = 0; i < 15; i++)
{
if (a[i]%b[i] ==0)
{
listBox3.Items.Add("№"+i.ToString() + " голів - " + b[i].ToString() + ", бортовий номер: " + a[i].ToString());
}}}
Задача (10 балів). Масив містить відомості про кількість опадів, що випали за кожен з 12 місяців одного року. Скласти програму, що визначає загальну кількість опадів за цей рік, середньомісячна кількість опадів, кількість посушливих місяців (коли кількість опадів було менше 30 мм), самий посушливий місяць року.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int[] a = new int[12];
int s = 0;
int m=-1;
int sk;
Random rand = new Random();
for (int i = 0; i < 12; i++)
{
a[i] = rand.Next(1, 300);
listBox1.Items.Add( i.ToString() + " " + a[i].ToString());
s = s + a[i];
}
textBox1.Text = s.ToString();
sk = s / 12;
textBox2.Text = sk.ToString();
int k = 0;
int min = 301;
for (int i = 0; i < 12; i++)
{
if (a[i] < 30) k++;
}
textBox3.Text = k.ToString();
for (int i = 0; i < 12; i++)
{
if (a[i] < min)
{
min = a[i];
m = i;
}
}
textBox4.Text = m.ToString();
}
Задача (8 балів). Напишіть програму аналізу значень температури хворого за добу: визначте мінімальне і максимальне значення, середнє арифметичне. Заміри температури виробляються шість разів на добу і результати вводяться з клавіатури в масив T.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
double[] t = new double[6];
double s = 0;
double sk;
Random rand = new Random();
for (int i = 0; i < 6; i++)
{
t[i] = rand.Next(36, 39);
listBox1.Items.Add( (i+1).ToString() + " вимірювання - " + t[i].ToString());
s = s + t[i];
}
sk = s / 6;
double min = 40;
double max = 35;
for (int i = 0; i < 6; i++)
{
if (t[i] < min) min = t[i];
if (t[i] > max) max = t[i];
}
textBox2.Text = min.ToString();
textBox3.Text = max.ToString();
textBox4.Text = sk.ToString();
}
Задача. 
Дано масив А[1..5] та масив В[1..7]. Створити масив С, у який спочатку ввійдуть елементи масиву А , а потім елементи масиву В.
Перейти на сторінку з програмним кодом
 
Задача. Дано масиви А[1..5 та В[1..7]. Створити масив С, у який ввiйдуть спочатку додатнi елементи масиву А, а потiм вiдємнi елементи масиву В.
Перейти на сторінку з програмним кодом
 

1. Задана дійсна матриця A розміру m×n. Створити лінійний масив В, k-тий елемент якого b[k] це:
а) абсолютні величини елементів k-го рядка даної
матриці
A:
            int[,] a = new int[3, 4]  {{1,5,8,3},{-1,2,9,0},{-1,-2,4,6} };
            int  i,j;
            Console.WriteLine("Дано масив A: ");
            for  (i = 0; i < 3; i++)
            {
                for  (j = 0; j < 4; j++) Console.Write("{0,6}",a[i, j]);     

           Console.WriteLine();

           }

            Console.WriteLine("введи номер рядка k ");
            int  k = int.Parse(Console.ReadLine());

           //сума абсолютних величин елементів k-го рядка даної матриці           

 

           // заносимо в новий лінійний масив  В

            // масив В має стільки ж елементів, скільки їх в рядку масиву А, тобто 4
            int[] B = new int[4];

            for  (i = 0; i < 4; i++) B[i] = Math.Abs(a[k-1, i]);

            // виводимо створений масив В
            Console.WriteLine("Створений масив B: ");
            for (i = 0; i < 4; i++) Console.Write("{0,6}", B[i]);
            Console.WriteLine();

 

Перейти до завдань обробітку лінійних масивів

Перейти до завдань обробітку двовимірних масивів