Кабінет інформатики

Перспективний план роботи кабінету інформатики (на 5 років)

Річний план роботи кабінету інформатики та ІКТ

Мною розроблено ескіз таблиці Правила з Техніки безпеки. Пропоную колегам 

 

Положення про кабінет інформатики

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики 

 Графік роботи кабінету інформатики та ІКТ 

 Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті  інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

 Інструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті  інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання

 Інструкція з техніки безпеки під час проведення практичних (лабораторних) робіт на уроках інформатики

 Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики

 Правила з техніки безпеки в кабінеті інформатики  та ІКТ

 Правила Інтернет - безпеки  та Інтернет – етики для дітей і підлітків

 Нормативні документи по кабінету інформатики  

Наказ МОНУ № 727 від 09.07.2015 про відіміну специфікації комп'ютерних класів 

Нормативні документи щодо облаштування кабінетів інформатики та інформаційних технологій (підбір матеріалів підготував Коновалов А.А.)

1. Положення про кабінет інформатики та ІКТ pologennya.zip [67,35 Kb]
2. Правила безпеки в кабінеті інформатики та ІКТ pravyla_bezpeky.zip [22,73 Kb]
3. Про поділ класу nakaz_128.zip [12,25 Kb]
4. Санітарний паспорт san_pasport.zip [10,59 Kb]
5. Вимоги до специфікації НКК nmo907.zip [101,35 Kb] не діючий
6. Перелік нормативно-правових документів perelik.zip [8,13 Kb]
7. Документи із переліку (п.6) в архіві z_pereliku.zip [947,24 Kb]

Про програмне забезпечення кабінетів інформатики та інформаційних технологій (підготувала Максименко В.А.)

Перелік програмного забезпечення, яке має бути встановлено на ПК, вказано у наказі МОН № 907 від 29.07.2011 р., Додаток 1, пп.1.1.2 - 1.1.4

Завершення підтримки Windows XP. Перевірка комп'ютерів на відповідність вимогам Windows 8.


Про безпечний Інтернет в кабінетах інформатики та інформаційних технологій і на домашніх комп'ютерах (підготував Зозуля І.В., доповнив Ребрина В.А.)

Інтернет і безпека

Правила з Інтернет-безпеки: Блог журналу "Інформатика та інформаційні технології в школі" 

 
Про організацію викладання інформатики та використання НКК

При викладанні інформатики у всіх класах учитель самостійно добирає засоби та методи подання навчального матеріалу, визначає форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, проектні роботи, практикуми тощо).

Використовувати в процесі навчання інформатики можна тільки те програмне забезпечення і навчально-методичну літературу, яке рекомендоване або схвалене МОНМСУ.

З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики, незалежно від профілю навчання, віку учнів комп’ютерна техніка повинна використовуватися на кожному уроці інформатики.

При проведенні всіх навчальних занять з інформатики здійснюється поділ класів на дві групи, за наявності в кожній групі не менше 8 учнів (наказ МОНУ № 128 від 20.02 2002). У пояснювальній записці до наказу МОН України від 05.02.2009 № 66 зазначено, що згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

У комп’ютерному класі, робоче місце учня, яке призначене для роботи за комп’ютером, комплектується одномісним столом і стільцем (ДСанПіН 5.5.6.009-98 Постанова Головного державного санітарного лікаря України 30.12.1998 № 9)

Оскільки на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення теоретичного матеріалу уроку учням також може пропонуватися перегляд презентаційних матеріалів в електронному вигляді, виконання різноманітних завдань та вправ за комп’ютером, то структура проведення кожного уроку має бути ретельно спланована вчителем із урахуванням санітарно-гігієнічних норм, а саме: безперервна робота з екраном ПК повинна бути не більше:

  • для учнів X — XI класів на 1-й годині занять 30 хвилин, на 2-й годині занять — 20 хвилин;  
  • для учнів VIII — IX класів — 25 хвилин;  
  • для учнів VI — VII класів — 20 хвилин;  
  • для учнів II — V класів — 15 хвилин.  

При виконанні практичних робіт, які повинні тривати більше максимально можливого часу безперервної роботи з екраном ПК, потрібно після закінчення цього часу зробити перерву в роботі з екраном ПК на 5 хвилин, виконати вправи для очей і після цього продовжити роботу, але не більше, ніж 10 хвилин.

Також слід враховувати, що інтенсивне використання комп’ютерних засобів у навчально-виховному процесі може вплинути на фізичне і психічне здоров’я учнів, потрібно використовувати різноманітні засоби для захисту учнів від негативного впливу технічних і програмних засобів.

Перш за все це стосується показників мікроклімату в комп’ютерному класі, освітленості, яскравості і контрастності зображення на екрані монітора, його кольору, іонізуючого та неіонізуючого опромінення, рівня шуму та ін.

Також це стосується обсягу навчальної інформації, інтенсивності та тривалості роботи за ПК, складності навчального предмета, якості та досконалості програмних продуктів, їхніх ергономічних, педагогічних, психогігієнічних властивостей та рівня «дружності» інтерфейсу користувача.

При організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись «Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів», (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.05.2004 №407). Наказом МОН України № 614 від 21.06.2010 р. затверджено вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів закладів системи загальної середньої освіти.

У навчально-виховному процесі не дозволяється використовувати програмне забезпечення та комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, створені з порушенням загальнодидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних й ергономічних вимог (Наказ МОНУ № 903 від 02.12.2004 «Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах»). У зв’язку з активним використанням ресурсів Інтернет у навчально-виховному процесі постає нагальна потреба захисту дітей від інформації, яка несе загрозу їх морально-психічному здоров’ю.

Під час проведення уроків і позакласних заходів з використанням мережі Інтернет потрібно не допускати можливості доступу учнів до сайтів, що містять аморальну інформацію. Безкоштовні фільтри та брандмауери (більший список посилань дивись на сайті ЦІІТО ЗОАППО): Интернет Цензор - http://www.icensor.ru/soft/ Безкоштовні брандмауери - http://ru.brothersoft.com/security/firewalls/ Безпека сім’ї Windows Live - http://explore.live.com/windows-live-family-safety?os=winxp

Вчителі інформатики повинні навчати учнів безпечному користуванню Інтернетом і радити батькам, яким чином контролювати роботи дітей в Інтернеті вдома. Інформацію щодо безпеки дітей в Інтернеті можна отримати на сайтах: On-ляндія:

  • Безпечна Web-країна http://www.onlandia.org.ua/,
  • Безпека в Інтернеті - http://bezpeka.ho.ua/,
  • а також з посібника Кочарян А.Б., Гущина Н.І. «Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі». - Київ, 2011.