11 клас. АТП

Тема 1. "Структури даних"

 

 Урок 1. Узагальнююче повторення.  Поняття структур даних. Проста змінна. Масив. Стек. Черга.

Презентація для уроку

Урок 2. Стек та черга у C#. Узагальнююче повторення. Підготовка до проведення практичних робіт "Використання стеку” та "Робота з чергою” 

Опорні вправи

Введення елементів у стек, вилучення елементу, виведення голови стеку:

try
            {
                Stack<string> stack = new Stack<string>(8);
                Console.WriteLine("Додаємо у стек 4 елементи: Катя, Семен, Алiса, Тимофiй");
                stack.Push("Катя");
                stack.Push("Семен");
                stack.Push("Алiса");
                stack.Push("Тимофiй");

                // вилучаємо один елемент
                Console.WriteLine("Вилучаємо останнiй елемент" );
                var head = stack.Pop();
                Console.WriteLine(head);    // Тимофій

                // просто отримуємо верхівку (голову) стека без вилучення
                Console.WriteLine("Виводимо голову стека (пiсля вилучення Тимофiй): ");
                head = stack.Peek();
                Console.WriteLine(head);    // Аліса
            }
            catch (InvalidOperationException ex)
            {
                Console.WriteLine(ex.Message);
            }

Робота з чергою

namespace Collections
    {
  class Person
        {
            public string Name { get; set; }
        }       

class Program
        {
            static void Main(string[] args)
            {
                Queue<int> numbers = new Queue<int>();

                numbers.Enqueue(3); // черга 3
                numbers.Enqueue(5); // черга 3, 5
                numbers.Enqueue(8); // черга 3, 5, 8

                // перший елемент черги
                int queueElement = numbers.Dequeue(); //тепер черга 5, 8
                Console.Write("Чоловiк у черзi - ");
                Console.WriteLine(queueElement);
               
                Queue<Person> persons = new Queue<Person>();
                persons.Enqueue(new Person() { Name = "Петро" });
                persons.Enqueue(new Person() { Name = "Вася" });
                persons.Enqueue(new Person() { Name = "Захар" });

                // беремо перший елемент без його вилучення
                Console.Write("Перший у черзi: ");
                Person pp = persons.Peek();
                Console.WriteLine(pp.Name);

                Console.WriteLine("Зараз в черзi {0} чоловiк: ", persons.Count);

                // в черзі Петро, Вася, Захар
                foreach (Person p in persons)
                {
                    Console.WriteLine(p.Name);
                }
                Console.WriteLine("Вилучаємо перший елемент в черзi");
                Person person = persons.Dequeue();
                Console.WriteLine(person.Name);
                // тепер в черзі Вася і Захар
                Console.WriteLine("Залишилися в черзi: ");
                foreach (Person p in persons)
                {
                    Console.WriteLine(p.Name);
                }

                Console.ReadLine();
            }
        }

      }

Урок 3. Практична робота № 1 "Використання стеку"

Урок 4. Практична робота № 2 "Робота з чергою"

 

Поняття структур даних

More presentations from Olha

 

C# Стек черга

More presentations from Olha

Тема 2: «Основи теорії графів», 10 годин

1. Основні поняття теорії графів.  Навчальна презентація до уроку 

2. Способи представлення графів.  Навчальна презентація до уроку

2. Пошук у ширину та глибину. Навчальна презентація до уроку 

Практична робота "Основні поняття теорії графів"

Практична робота "Способи представлення графів"

Лабораторна робота.  Тема: «Основи теорії  графів»