Вивчення інформатики у профільному класі

 Організація профільного навчання в школах здійснюється на основі нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі, яка затверджена наказом МОН № 854 від 11.09.2009 р. Згідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання технологічного напряму інформаційно-технологічного профілю (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. №834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеню», додаток 10) профільне вивчення інформатики відбувається в 10-11 класах і здійснюється із розрахунку 5 годин на тиждень. 
 Вивчення інформатики в 10 класах інформаційно-технологічного профілю здійснюватиметься за новою програмою (автори Т.П. Караванова, В.П. Костюков, І.О. Завадський, http://www.mon.gov. ua/education/average/progl2). 
Автори програми пропонують навчальний матеріал розподілити на 2 змістові лінії: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) і основи алгоритмізації та програмування (ОАП), вивчаючи їх паралельно.


Лінія "Алгоритмізація та програмування"
10 клас
Теми 1-5  "Основні поняття алгоритмізація та програмування"
Мова програмування C#
C#. Первинне знайомство
Перші програми у C#. Режим форми
C#. Лінійні програми
C#. Програми з розгалуженнями 
C#. Цикли
C#. Рекурентні послідовності
C#.  Масиви. Режим форми
Практикум розв'язування задач обробітку масивів. Консольний режим 
C#. Обробіток лінійних масивів. Консольний редим
Практикум розв'язування задач обробітку рядків
C# Тема 10: «Підпрограми. Процедури та функції»
Робота з файлами. C#
11 клас
Тема 1-2. Структури даних. Основи теорії графів"
Лінія ІКТ. Профільна інформатика