Перейти до змісту 

Структура веб-сторінки

Веб-сторінка— інформаційний ресурс, до­ступний у мережі World Wide Web, який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай ця інформація записана у форматі HTML або XHTML і може містити гіпертекст із навігаційними гіперпосиланнями на інші веб-сторінки.

Веб-сайт— сукупність веб-сторінок, до­ступних в Інтернеті, які об'єднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах. Зовнішній вигляд кожного сайту є унікальним, проте в усіх сайтів можна знайти спільні за функціональністю частини.

Структура сайтів

  1. Головна сторінка
  2. Меню сайту
  3. Гіперпосилання на інші сторінки або сайти

На будь-якому сайті першою відкривається головна сторінка.  

У верхній частині головної сторінки зазвичай розташована так звана шапка, яку дублюють на інших сторінках сайту. Це роблять спеціально, адже ця частина відображається у вікні браузера пер­шою і відвідувач насамперед звертає увагу на неї. 

Щоб забезпечити швидкий перехід до основних тематичних роз­ділів сайту, створюють меню сайту — список гіперпосилань на його розділи. 

Горизонтальне меню зазвичай розташовують у шапці, іно­ді дублюючи його в нижній частині сторінки, а вертикальне — пере­важно в лівій частині сторінки, у місці, звідки відвідувач починає її переглядати.

Меню є одним із найважливіших компонентів сайту, користувач постійно звертає на нього увагу, і тому вимоги до ньо­го високі. Меню має бути зручним, помітним і зрозумілим, інакше користувач не знатиме, як перейти до потрібного розділу, і покине сайт.

Пункти меню мають бути чітко відділені один від одного. Гіперпосилання, розміщені в тексті чи у вигляді графічних об'єктів, дозволяють переходити на різні сторінки сайту або навіть на інші сайти.

На сайтах із дуже великим обсягом інформації є сто­рінки третього рівня, а якщо необхідно — то й четвертого, п'ятого тощо. 

Виділяють три типи структур веб-сайтів — лінійну, де­ревоподібну та довільну.

Подорожуючи сайтом із лінійною структу­рою, з головної сторінки ви перейдете на другу сторінку, з неї — на третю тощо.

На сайті з деревоподібною структурою з головної сто­рінки можна потрапити на одну зі сторінок другого рівня, звідти — на одну зі сторінок третього рівня тощо.

Сайт із довільною структу­роювидається зовсім неорганізованим, але саме в цьому й полягає принцип його створення. Подорожуючи таким сайтом, ви можете переходити з однієї його сторінки на інші в різні способи, і ваш шлях назад не обов'язково має бути таким самим. 

Вибір структури визначається особливостями завдань, що розв'язуються за допомогою веб-сайту.

Структура веб-сторінки

HTML-документ складається з основного тексту і тегів розмітки. Фактично це звичайний текстовий файл, для створення і редагування якого можна використати будь-який текстовий редактор. Зазвичай HTML-документи містяться у файлах із розширенням .htm або .html. 

Документ HTML має чітко визначену структуру. Починається з тегу <HTML> і закінчується відповідним йому тегом </HTML>. Така пара тегів повідомляє браузеру, що це HTML-документ. Містить два розділи — заголовків і тіла документа (розміщються саме в такому порядку).

Розділ заголовків помічений тегами <HEAD> і </HEAD> та містить інформацію про документ загалом. Зокрема, він повинен містити в собі теги <TITLE> та </TlTLE>, між якими розміщено текст, що відображатиметься в заголовку вікна браузера.

Крім цього, у розділі заголовків може міститися тег <МЕТА>, призначений для технічного опису документа (це інформація для пошукових програм), а також тег <STYLE> для опису стилів (наборів параметрів форматування), використаних у документі.
Сам текст документа міститься в його тілі, яке розташоване між тегами <BODY> та </BODY>.