Робота з формою із кількома сторінками

Інструкція "Створення форми із сторінками"

  1. На нову форму додаємо компонент PageControl


  1. Додаємо потрібну кількість сторінок (Права кнопка миші, додати сторінку)

  1. Задаємо властивості сторінок – назви: відповідно до суті завдання проекту
  2. Якщо сторінок багато, варто виділити компонент і задати властивості Align значення alClient


  1. Створені сторінки матимуть прив’язку до форми: вкладки розмістяться на всю ширину форми.
  2. З кожною сторінкою ми працюватимемо як із окремою формою

Фотоальбом "Символи України"

Складання алгоритмів з розгалуженнями

Умова завдання: підручник Інформатика, 8 клас авт.Морзе Н.В. на ст. 169, завдання 8 (1-4). 

Програмний код

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var s:real;
begin
  s:=StrToFloat(Edit1.Text);
  Edit6.Text:=FloatToStr(abs(s));
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var a,b,k:real;
begin
 a:=StrToFloat(Edit2.Text);
 b:=StrToFloat(Edit4.Text);
 k:=StrToFloat(Edit5.Text);
 if (k>a) and (k<b) Then
 begin
 k:=0;
 Edit3.Text:=FloatToStr(k);
 end;
 end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var x,y:real;
t:string;
begin
 x:=StrToFloat(Edit7.Text);
 y:=StrToFloat(Edit8.Text);
 if ((x>0) and (y>0)) or ((x<0) and (y>0)) Then t:='так' Else t:='ні';
 Edit9.Text:=t;
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var x,y,max,min:real;
begin
 x:=StrToFloat(Edit10.Text);
 y:=StrToFloat(Edit11.Text);
 if x>=y then max:=x else max:=y;
 if x<=y then min:=x else min:=y;
 Edit13.Text:=FloatToStr(max*max-min*min);
end;