Поняття тегу й атрибуту

Перейти до змісту 

Основні частини елементу теги такі:

 • Коди мови HTML, за допомогою яких розмічають вихідний текст називають тегами.
 • Під час відображення документа в браузері самих тегів не видно, але вони впливають на зовнішній вигляд документа.
 • Усі теги починаються із символу < і закінчуються символом > — їх називають кутовими дужками.
 • Після відкритої кутової дужки розміщують ключове слово, яке вказує на призначення тегу. Регістр у назвах тегів не мас значення, хоча загальновживаними є великі літери.

Приклади тегів HTML: <TІTLE>, <BODY>, <TABLE>, </A>, <IMG>, </CENTER>.

 1. Початковий тег: містить назву елементу, загорнену в кутові дужки. Цей тег позначає початок елементу, або місце, де елемент починає діяти.
 2. Кінцевий тег: такий самий тег, як і початковий, тільки тепер він містить скісну риску перед назвою елементу. Цей тег позначає місце закінчення елементу. Не забувайте поставити кінцевий тег, це може призвести до несподіваних результатів.
 3. Вміст: вміст елементу (часто просто текст).
 4. Елемент: початковий тег плюс кінцевий тег плюс вміст між ними — дорівнює елемент.
 5. Атрибути містять додаткову інформацію про елемент, яка не відображається в самому контенті.

Атрибут завжди повинен мати:

 

 1. Пробіл між ім'ям атрибута і назвою елементу (або попереднім атрибутом, якщо такий є).
 2. Ім'я атрибута, за яким іде знак дорівнює.
 3. Значення атрибута, загорнене в прямі лапки.

Зазвичай тег впливає на певний фрагмент документа, наприклад на абзац. У таких випадках використовують пару тегів (відкривальний і закривальний). Перший із них задає ефект, а другий — припиняє його дію. Закривальний тег починається із символу / (слеш).
Приклади парних тегів: <HTML></HTML>,<В></В>, <HEAD></HEAD>, <НЗ></Н3>.

Деякі теги задають разовий ефект у місці своєї появи, тоді закривальний тег не потрібен. Приклади одинарних тегів: <BR>, <HR>, <META>, <BASEFONT>, <FRAME>, <INPUT>.

Якщо між кутовими дужками помилково вказане ключове слово, якe відсутнє в мові HTML, то весь тег буде проігноровано. Відкривальні теги можуть містити атрибути, які впливають на ефект, створюваний тегом.

Атрибути — це додаткові ключові слона, відокремлені від основного ключового слова тегу та один від одного символами пробілу.

Для деяких атрибутів слід задавати значения, яке відділяють від імені атрибута символом =. Значення атрибута беруть у лапки, але в багатьох випадках їх можна і не ставити. Закривальні теги атрибутів не містять. Для того щоб через деякий час ви або інша людина, яка переглядатиме код HTML, могла краще його зрозуміти, у текст вставляють примітки — коментарі.

Вони починаються зі спеціального тегу <! - - .

Будь-який записаний після нього текст браузер розглядає як коментар і не відображає під час відтворення документа.

Закінчують коментар тегом -->.

Коментар може містити будь-які символи, крім <, а отже, не може включати в себе теги.