Матеріали для самостійного опрацювання

Виконати інтерактивну вправу "Основи алгоритмізації" (скласти пари з частин речень)

Опрацюйте опорний конспект "Загальні поняття мови програмування" 

Виконайте завдання інтерактивної вправи. Почніть з кнопки ОК. Кликніть на номер поля у кросворді, уважно прочитайте запитання та у даних клітинках введіть відповідь і ОК, якщо відповідь складає два слова - пишіть через пропуск або без нього. Після завершення роботи натисніть круглу синю кнопку у правому нижньому кутку - дізнаєтеся, скільки ваших відповідей було правильними.

Повторіть тему "Лінійні програми" та виконайте інтерактивну вправу. Деякі відповіді слід записати англійською (переглянути презентацію)

Повторіть тему "Розгалуження" та розгадайте термінологічний кросворд (перейти до презентації):

Опорний конспект "Об'єктно-орієнтована мова програмування C#" (карта знань) 

Виконати інтерактивну вправу "Умова розгалуження". Уважно прочитайте частини речень чи умов і розподіліть іх відповідно: Умова (якщо), Дія 1 (то), Дія 2 (інакше)