Пропоную декілька задач на використання команди вибору

В мові є інструкція case, яка дозволяє ефективно реалізувати множинний вибір. В загальному вигляді вона записується таким чином:
case змінна of
значення 1: оператор 1;
значення 2: оператор 2;

значення N: оператор N;
else оператор;
end;

Команда вибору. Використання компонента ListBox(список), ComboBox(випадаючий список).

Проект1
Створити проект, в якому потрібно ввести радіус, в компоненті ListBox вибрати: довжина кола, площа круга чи об’єм кулі.
Після натискання кнопки "Результат" має з’явитись відповідь. Відповідь вивести в текстове поле Label.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var r,l,s,v:real;
begin
R:=StrToFloat(Edit1.Text);
case ListBox1.ItemIndex of
0:
  begin
  l:=2*Pi*R;
  Label2.Caption:= FloatToStrf(l,ffNumber,6,2);
  end;
1:
  begin
  S:=pi*R*R;
  Label2.Caption:= FloatToStrf(S,ffNumber,6,2);
  end;
2:
  begin
  V:=3/4*pi*R*R*R;
  Label2.Caption:=FloatToStrf(V,ffNumber,6,2);
end;
end;
end;      

Проект 2.
Розробити проект, в якому за допомогою компонента ComboBox можна вибрати місяць, а в Мемо буде виводитись знак зодіака.

Компонент (TComboBox) дає можливість ввести дані в поле редагування шляхом набору на клавіатурі або вибором зі списку.

Основне призначення компонента TMemo - робота з великою кількістю рядків (введення, відображення і редагування текстового матеріалу). Для роботи з буфером обміну можна використовувати загальноприйняті гарячі клавіші: Ctrl-X - вирізати, Ctrl-C - копіювати; Ctrl-V - вставити.

 

 

procedure TForm1.ComboBox1Select(Sender: TObject);
begin
  case ComboBox1.ItemIndex of
0:Memo1.Lines.Add('Знак Зодіака КОЗЕРІГ');
1:Memo1.Lines.Add('Знак Зодіака ВОДОЛІЙ');
2:Memo1.Lines.Add('Знак Зодіака РИБИ');
3:Memo1.Lines.Add('Знак Зодіака ВАГИ');

...
end;
end;

{наступний вивід провести можна через рядок}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Memo1.Lines.Add('     ');
end;