Курс за вибором "Інструменти для веб-дизайну"

Допрофільне вивчення інформатики у 7-9 класах

В даному курсі (перший рік) ми обрали для вивчення два модулі - дві теми: "Основи веб-дизайну", мова html та "Основи комп'ютерної графіки, редактор Photoshop".

Програма курсу за вибором «Інструменти для веб-дизайну» 7 - 10 класи 

Орієнтовний календарний план

Модуль 1. Введення до веб-дизайну (Тема 1. Мова Html)

Навчальний матеріал з теми 1 (І семестр)

1). Інтерактивний довідник з теми "Мова HTML" (шановні учні, рекомендую викачати довідник із хмари на власний комп'ютер і працюйте! Довідник запускається файлом index.html) 

Архів довідника тут (Скачайте архів, розархівуйте на свій ПК, запустіть файл index.html, а далі працюйте за змістом довідника та з кнопками переходів між сторінками. Успіхів! 

2). Вивчаємо мову розмітки гіпертексту HTML (на цьому сайті)

 1. Основи мови HTML
 2. Поняття про мову розмітки, гіпертекстовий документ та його елементи  
 3. Поняття тегу й атрибуту  
 4. Теги заголовку й тіла веб-сторінки  
 5. Теги форматування шрифтів і поділу тексту на рядки та абзаци  
 6. Текстові гіперпосилання  
 7. Нумеровані й марковані списки на веб-сторінках  
 8. Теги таблиць, рядків, комірок, їхні атрибути  
 9. Поняття про структуру веб-сайту  
 10. Фрейми, теги й атрибути фреймів  
 11. Використання посилань у фреймах  
 12. Використання зображень у веб-документах  
 13. Розміщення та відтворення на веб-сторінках мультимедійних даних  
 14. Використання стилів  

 

3. Навчальні презентації курсу "Інструменти для веб-дизайну"

Урок 1. Поняття про мову розмітки, гіпертекстовий документ та його елементи.

Урок 2. Теги заголовку й тла веб-сторінки. Теги форматування шрифтів і поділу тексту на рядки та абзаци. Перехід на новий рядок

Урок 5. Теги форматування шрифтів і поділу тексту на рядки та абзаци

Опрацювати матеріал уроків 1-5. Кликніть тут

Інструменти для Веб Урок 1 (Поняття про мову розмітки, гіпертекстовий документ та його елементи.)
Інструменти для Веб Урок 2 (Теги заголовку й тла веб-сторінки. Теги форматування шрифтів і поділу тексту на рядки та абзаци. Перехід на новий рядок)
Інструменти для Веб Урок 5 (Теги форматування шрифтів і поділу тексту на рядки та абзаци)
Інструменти для Веб Урок 6 (Нумеровані й марковані списки на веб-сторінках)
Інструменти для Веб Урок 8 (Використання зображень у веб-документах)
Інструменти для Веб Урок 9 (Текстові та графічні гіперпосилання.)
Інструменти для Веб Урок 11 13 (Структурування веб-сторінок за допомогою таблиць)
Інструменти для Веб Урок 14 15 (Використання форм на веб-сторінках)

Навчальний матеріал з теми 2 (ІІ семестр)

Навчальні презентації

 

Відеоуроки

Тема 1. Створення і збереження зображень у Photoshop

Тема 2. Інтерфейс програми Photoshop

Тема 3. Інструмент Масштаб та палітра Навігатор у Photoshop

Тема 4. Інструменти Прямокутна область та Овальна область у Photoshop

Тема 5. Інструмент Переміщення у Photoshop

Тема 6. Робота з шарами у Photoshop

Тема 7. Інструменти виділення Ласо і Прямолінійне Ласо у Photoshop

Тема 7. Інструменти виділення у Photoshop. Магнітне Ласо.

Тема 8. Трансформування об'єктів у Photoshop.

Тема 9. Інструменти виділення: Чарівна паличка та Швидке виділення у Photoshop.

Тема 10. Інструмент Рамка (Кадрування). Зміна розмірів зображення у Photoshop.