1. Інформація і повідомлення. Доберіть ілюстрації до органів чуття, за допомогою яких людина сприймає світ 2. Інформаційні процеси та пристрої для їх підтримки (Установіть відповідність між графічними зображеннями та пристроями) 3. Термінологічна розминка. Кросворд «Інформація»