Фрейми, їхні теги та атрибути

Перейти до змісту 

Веб-сторінка сайту може містити кілька блоків або вікон, які називають фреймами, або кадрами. У кожному з них відображається свій HTML-документ. В одному фреймі може міститися навігаційне меню, а в іншому відкриватися веб-сторінки, на які вказують його пункти. Для того щоб створити веб-сторінку з фреймами, потрібно кілька HTML-документів.

В одному з них задають розмітку екрана, тобто розташовують у вікні браузера фрейми, кожному з яких призначають свої документи.

Сторінка з розміткою, як і звичайна, починається з тегу <HTML> і закінчується тегом </HTML>. Для поділу екрана на кілька фреймів використовують теги <FRAMESET> і </FRAMESET>. Перший має бути розташований після тегу заголовка, але перед тегом <BODY>. Іноді в таких документах зовсім не використовують тег <BODY>.

Два фрейми можна розташовувати поруч по горизонталі або один над одним. У першому випадку використовують атрибут COLS, а в другому — атрибут ROWS тегу <FRAMESET>. Для поділу вікна на фрейми через кому записують два числа, які визначають розміри фреймів. Для трьох фреймів потрібно три числа. Розміри фреймів вимірюють у пікселах або відсотках від розміру екрана. Якщо потрібно зазначити, що фрейм займає те місце, яке залишилося, використовують символ *.
Наприклад, тег <FRAMESET ROWS="150, *"> задає поділ вікна на два горизонтальні фрейми, один з яких має висоту 150 пікселів, а другий займає те місце, що залишилося (приклад на наступному слайді).

Поділ вікна на фрейми

Тег <FRAMESET COLS=“20%, 55%, *”> задає поділ вікна на три вертикальні фрейми, один з яких займає 20% від ширини екрана, другий 55%, а третій займає те місце, що залишилося.

Можна використовувати одночасно і горизонтальний, і вертикальний поділ вікна на фрейми - це роблять за допомогою вкладення тегів <FRAMESET> один в один.
Після поділу екрана на вікна для кожного фрейму слід задати HTML-документ, який відображатиметься в ньому. Для цього використовують тег <FRAME> з атрибутами, що керують властивостями фреймів

SRC задає ім'я файлу, що відображатиметься у фреймі;
NAME задає ім'я фрейму
SCROLLING визначає наявність (значення yes) або відсутність (значення nо) смуг прокручування у вікні фрейму (за умовчанням — yes);
NORESIZE забороняє користувачу змінювати розміри фрейму;
BORDER визначає ширину розділювальної смуги між фреймами в пікселах;
BORDERCOLOR визначає колір розділювальної смуги між фреймами;
MARGINHEIGHT додає порожнє поле, висота якого визначена в пікселах, між верхньою межею фрейму і початком тексту або графіки;
MARGINWIDTH додає порожнє поле, ширина якого визначена в пікселах, між боковими межами фрейму і початком тексту або графіки.