Нумеровані та марковані списки у веб-документі

Перейти до змісту 

Для подання тексту в структурованому вигляді, коли кожен абзац виділено за допомогою позначки або номера, призначені списки. У HTML-документах використовують три види списків:

 • невпорядкований (маркований);
 • упорядкований (нумерований);
 • список визначень.

Невпорядкований список

У невпорядкованому списку для виділення елементів використовуються певні позначки (крапки, квадрати тощо).
Починається такий список із тегу <UL>, а закінчується — </UL>.
Кожний елемент списку починається з тегу <LI>.
Тег <UL> може мати атрибут TYPE, який визначає форму позначки. Цей атрибут набуває таких значень:

 • disk — зафарбоване коло;
 • circle — коло;
 • square — маленький чорний квадрат.

Приклад маркованого списку

Маркований список, в якому для позначення елементів використовують коло

  

Впорядкований список

В упорядкованому списку всі елементи пронумеровані. Починається список із тегу <OL>, а закінчується - </OL>.
Кожний елемент такого списку також починається з тегу <LI>.
Тег <OL> може мати атрибут TYPE, який визначає тип нумерації. Цей атрибут набуває таких значень:

 • А — велика літера;
 • а — мала літера;
 • I — велика римська цифра;
 • і — мала римська цифра;
 • 1 — арабська цифра.


У разі потреби за допомогою атрибута START можна задати відмінний від одиниці початковий номер елемента, наприклад <0L TYPE="I" START="5">.
Нумерований список, початковий елемент якого позначено латинською літерою Е, яка є п'ятою в алфавіті, описують так:
<0L TYPE="A" START="5">
<LI> Перший елемент списку </LI>
<LI> Другий елемент списку </LI>
<LI> Третій елемент списку </LI>
<LI> Четвертий елемент списку </LI>
</0L>
Нумерований список, початковий елемент якого позначено латинською літерою Е
 

Приклад нумерованого списку

Нумерований список, в якому для позначення елементів використовують малі римські цифри

 

Cписок визначень

Можливо, виникне необхідність розмістити на сайті список слів (малознайомих, рідко використовуваних або вимагаючих пояснень) з поясненнями (визначеннями), що вони означають. Для цього можна використовувати списки визначень.
Список визначень (definition list) порівняно з маркованим або нумерованим має дещо складнішу будову. Кожен елемент такого списку складається з двох частин: терміна та його визначення. У такий спосіб можуть бути оформлені словники та термінологічні довідники.
Списки визначень можна створити за допомогою тега <dl> із закриваючим тегом </dl>.
При цьому усередині цього списку для виділення слів (термінів) використовується тег <dt>(</dt>), а для їх визначень використовується тег <dd>(</dd>).
У HTML закриваючі теги </dt> і </dd> можна не вказувати. Елементи, позначені тегом <dt> як терміни, відображуються браузерами практично без відступів.
Елементи, позначені тегом <dd> як визначення, відображуються браузерами з відносно великим відступом, ці теги не маркіруються.

Структура списку визначень наступна.

Термін 1
Визначення терміну 1
Термін 2
Визначення терміну 2

Приклад 1. Загальна структура списку визначеньПриклад 2. Створення списку визначень
<html>
<body>
<dl>
<dt>лев</dt>
<dd>хижа тварина з сімейства котячих. Характеризується довгим хвостом з пензликом на кінці і гривою. Мешкає в Африці.</dd>
<dt>клітка</dt>
<dd>інструмент для упіймання лева. Є великою коробкою, бічні стінки якої зроблені із сталевих прутів.</dd>
</dl>
</body>
</html>

Результат данного прикладу.
Лев
Хижа тварина з сімейства котячих. Характеризується довгим хвостом з пензликом на кінці і гривою. Мешкає в Африці.
Клітка
Інструмент для упіймання лева. Є великою коробкою, бічні стінки якої зроблені із сталевих прутів.