Тема 5. Лінійні алгоритми. Введення та виведення даних

Тема: Поняття змінної; ім’я та тип змінної; опис стандартних типів змінних; арифметичні операції; правила запису арифметичних виразів.

Змінні сталі вирази

View more presentations or Upload your own.

 

Тема: Стандартні функції; оператор присвоювання; можливості введення та виведення інформації; використання текстових файлів для введення та виведення інформації

Стандартні функції оператор присвоювання введення/ виведення інформації текстові файли

View more presentations or Upload your own.