Після опрацювання теоретичного матеріалу приступідь до розгляду вправ, проаналізуйте умову задачі, запропонований програмний код та спробуйте створити свій проект

Завдання 1. Автомобіль подолав відстань S км через населений пункт за T хв. Визначити, чи не порушив водій правил дорожнього руху, якщо швидкість автомобіля при цьому не повинна перевищувати 60 км/год.

double s, t, v;
            s = double.Parse(textBox1.Text);
            t = double.Parse(textBox2.Text); // t в хвилинах
            t = t / 60; // t в годинах
            v = s / t;
            if (v <= 60)
                label4.Text = "Не порушено правил";
            else
                label4.Text = "Порушено правила";

Завдання 2. Дано значення дійсних величин a,b,c. Подвоїти ці значення, якщо  a>b>c, і замінити їх абсолютними значеннями, якщо це не так.

double a,b,c;
            a = double.Parse(textBox1.Text);
            b = double.Parse(textBox2.Text);
            c = double.Parse(textBox3.Text);
            if (a>b && b>c)
            {
                a=a*2;
                b=b*2;
                c=2*c;
            }
            else
            {
                a=Math.Abs(a);
                b=Math.Abs(b);
                c=Math.Abs(c);
            }
                textBox4.Text=a.ToString();
                textBox5.Text = b.ToString();
                textBox6.Text = c.ToString();

Цю ж задачу можна розглядати генеруючи випадкові числа.

int a, b, c;
            Random x = new Random();
            a = x.Next(-10,5);
            b = x.Next(-5,15);
            c = x.Next(0,20);
            textBox1.Text = a.ToString();
            textBox2.Text = b.ToString();
            textBox3.Text = c.ToString();
            if (a > b && b > c)
            {
                a = a * 2;
                b = b * 2;
                c = 2 * c;
            }
            else
            {
                a = Math.Abs(a);
                b = Math.Abs(b);
                c = Math.Abs(c);
            }
            textBox4.Text = a.ToString();
            textBox5.Text = b.ToString();
            textBox6.Text = c.ToString();

Завдання 3. Знайти кількість чисел, які менші 15 серед згенерованих 3 чисел з різних проміжків.

int a, b, c;
            Random x = new Random();
            a = x.Next(-10,20);
            b = x.Next(-5,25);
            c = x.Next(-1,15);
            textBox1.Text = a.ToString();
            textBox2.Text = b.ToString();
            textBox3.Text = c.ToString();
            int k=0;
             if (a <15) k++;
            if (b <15) k++;
            if (c <15) k++;
            textBox4.Text = k.ToString();

Завдання 4. 

Random x = new Random();
            int a = x.Next(-10, 5);
            int b = x.Next(-5, 10);
            int c = x.Next(-1, 5);
            int d = x.Next(0, 10);
            textBox1.Text = a.ToString();
            textBox2.Text = b.ToString();
            textBox3.Text = c.ToString();
            textBox4.Text = d.ToString();
            int k=0;
            int s=0;
            if (a > 0) s += a;
            if (b > 0) s += b;
            if (c > 0) s += c;
            if (d > 0) s += d;
            if (a < 0) k++;
            if (b < 0) k++;
            if (c < 0) k++;
            if (d < 0) k++;
            textBox5.Text = s.ToString();
            textBox6.Text = k.ToString();

Завдання 4. Знайти площу кільця, внутрішній радіус якого дорівнює 20, а зовнішній заданому числу R (R>20).

Завдання 6. Обрати колір помідор, на екранну форму вивести у якому він стані (росте, дозріває чи можна зірвати).

            string zstan="Хай ще росте";
            string ystan="Вже достигає";
            string rstan="Можна зірвати";
            if (radioButton1.Checked==true)
                textBox1.Text=zstan;
            else if (radioButton2.Checked==true)
                textBox1.Text=ystan;
            else if (radioButton3.Checked==true)
                textBox1.Text=rstan;

Завдання 7. На екранну форму вивести повіжомлення, яка мала буква українського алфавіту введена: голосна чи приголосна.

            char c;
            c =char.Parse(textBox1.Text);
            switch (c)
            {
                case 'а':
                case 'о':
                case 'у':
                case 'и':
                case 'і':
                case 'е':
                    label2.Text="Голосна"; 
                    break;
                default: label2.Text = "Приголосна";
                    break;
            }

Завдання 8. Дано два дійсних числа: a, b. З’ясувати, чи належать ці числа інтервалу [1;2] або [3;7].

Опорні задачі на використання елементів управління  radioButton та checkBox

Завдання 9.

   

           if (radioButton1.Checked == true)
                    textBox1.Text = "Працювати можна не більше 15 хвилин";
                else if (radioButton2.Checked == true)
                   textBox1.Text = "Працювати можна не більше 25 хвилин";
                else if (radioButton3.Checked == true)
                   textBox1.Text = "Працювати можна не більше 35 хвилин";

10. 

            if (checkBox1.Checked==true && checkBox2.Checked==true) 
                textBox1.Text="Отримайте філологічну освіту ";
            if (checkBox3.Checked == true && checkBox4.Checked == true)
                textBox1.Text = "Отримайте юридичну освіту ";
            if (checkBox5.Checked == true && checkBox8.Checked == true)
                textBox1.Text = "Для вас краще фізматосвіта";
            if (checkBox6.Checked == true && checkBox7.Checked == true)
                textBox1.Text = "У вас великий вибір спеціальностей: екологія, вчитель, лікар, інженер";

Практична робота "Створення та реалізація алгоритмів з використанням елементів управління"

Завдання 1. На формі передбачити: 

1) Вибір міста, у якому ви живете та аналіз з описом переваг міста

2) Множинний вибір спеціальностей та рекомендацій, у якому місті вашого регіону ви можете отримати ці спеціальності

Додати кнопки для виконання завдання пункту 1 та 2.

ComboBox

Використати конструктор ComboBox,  який представляє елемент управління "поле зі списком". На панелі елесентів вибрати елемент, він відображає текстове поле із списком, що відкривається. Для додавання елементів цього списку на панелі властивостей обираємо властивість Items (колекція), та кликаємо по кнопці із трьома крапками - відкриємо вікно для введення елементів списку. вводимо елементи списку порядково і кликаємо кнопку Ок. Створений список відкривається на формі під час запуску програмного коду, варто кликнути в полі списку і вибрати потрібний елемент. Врахуйте той факт, що нумерація елементів здійснюється, починаючи з 0.

Завдання 2. Скористайтеся зразком виконання завдання з використанням елементу "поле зі списком"

 

Проаналізуйте фрагмент програмного коду та виконайте завдання до кінця:

             if (comboBox1.SelectedIndex == 0 && comboBox2.SelectedIndex == 0)
            {
                textBox1.Text="Ви навчаєтеся у класі 8-А СЗОШ №8";
            }
            if (comboBox1.SelectedIndex == 1 && comboBox2.SelectedIndex == 0)
            {
                textBox1.Text="Ви навчаєтеся у класі 8-Б СЗОШ №8";
            }
            if (comboBox1.SelectedIndex == 2 && comboBox2.SelectedIndex == 0)
            {
                textBox1.Text="Ви навчаєтеся у класі 8-В СЗОШ № 8";
            }
            if (comboBox1.SelectedIndex == 0 && comboBox2.SelectedIndex == 1)
            {
             ...

Слід обрати певний клас та школу і натиснути кнопку Аналіз.

Контрольне завдання. Створити реєстраційну форму для ЗНО

 

            if (comboBox1.SelectedIndex == 0) textBox1.Text="Вінниця";
            if (comboBox1.SelectedIndex == 1) textBox1.Text = "Чернівці";
            if (comboBox1.SelectedIndex == 2) textBox1.Text = "Хмельницький";
            if (comboBox2.SelectedIndex == 0) textBox2.Text = "СЗОШ №8";
            if (comboBox2.SelectedIndex == 1) textBox2.Text = "СЗОШ №9";
            if (comboBox2.SelectedIndex == 2) textBox2.Text = "СЗОШ №12";
            if (radioButton1.Checked == true)  textBox4.Text = "Так";
            if (radioButton2.Checked == true)  textBox4.Text = "Ні";
            string zno="Предмети: ";
            if (checkBox1.Checked == true) zno = zno + "українська мова, ";
            if (checkBox2.Checked == true) zno = zno + "математика, ";
            else if (checkBox3.Checked == true) zno = zno + "історія, ";
            if (checkBox4.Checked == true) zno = zno + "фізика, ";
            else if (checkBox5.Checked == true) zno = zno + "хімія, ";
            else if (checkBox6.Checked == true) zno = zno + "географія, ";
            else if (checkBox7.Checked == true) zno = zno + "біологія, ";
            else if (checkBox8.Checked == true) zno = zno + "англійська мова";
            textBox3.Text = zno;

Розгадайте термінологічний кросворд "Розгалуження" (перейти на сторінку із вправою)