Практикум розв'язування задач обробітку рядків

Комплексна практична робота

Ігри із словами та імітація роботи з базою даних

1. Із власного імені створити нові слова: подвоїти кожну букву, подвоїти кожну другу букву, після кожної букви додати пропуск, додати слово спереду, додати слово в кінці. В утвореному реченні зробити заміну одного слова на інший, знайти в утвореному реченні ваше ім'я, надрукувати утворене речення спочатку великими а потім малими буквами, придумати слова, що починаються із букв вашого імені.

2. Дано масив відомостей про 5 учнів класу (прізвище, ім'я, рік народження та вулиця, на якій проживають). Вивести у стовпчик тільки їх імена, Вивести в рядок тільки імена, що починаються з вашої букви. Вияснити, на якій вулиці проживає потрібний нам учень, Перевірити, чи є серед прізвищ такі, що починаються з букви "К", надрукувати інформацію про певного учня.

 

1. Дано слово «інформатика». З букв даного слова створити кілька нових слів

String a = "інформатика";

String b, c, d;

b = a.Substring(2, 5);

Console.WriteLine(b);

c = a.Substring(5, 4);

Console.WriteLine(c);

d = a.Substring(4, 1) + a.Substring(6, 1) + a.Substring(5, 2);

Console.WriteLine(d);

2. В тексті «абракадабра» кожну букву «а» подвоїти

String a = "абракадабра";

String b, c, d;

b = "а";

c = "аа";

d = a.Replace(b, c);

Console.WriteLine(d);  

3. Дано слово «програмування». Додати до слова інше слово «любиме», починаючи з 0 позиції

String a = "програмування";

String b, c, d;

b = "любиме ";

c = a.Insert(0, b);

System.Console.WriteLine(c);

4. До тексту «Квітень року» додати текст «2018», щоб утворилося речення . Врахувати пропуски.

String a = "Квiтень року";

String b, c; b = "2018 ";

c = a.Insert(8, b);

System.Console.WriteLine(c);

5. У слові «mama» подвоїти кожну букву.

String a = "mama";

String b = "";

int n = a.Length;

for (int i = 0; i < n; i++) b = b + a.Substring(i, 1) + a.Substring(i, 1);

System.Console.WriteLine(b);

6. У даному тексті введене ваше призвище та імя. Створіть дві змінні, значення яких відповідає вашому прізвищу та вашому імені відповідно.

String text = "Прiзвище iмя", pr, name;

pr = text.Substring(0, 8);

System.Console.WriteLine(pr);

name = text.Substring(9, 3);

System.Console.WriteLine(name);

7. Розвязати задачу 6 у загальному випадку, врахувавши, що імя відразу слідує за пропуском після прізвища

String text = "Петров Степан", pr, name;

String a = " ";

int m=0; int n = text.Length;

for (int i = 0; i < n; i++)

{

if (text.Substring(i, 1) == a) m = i;

}

pr = text.Substring(0, m);

System.Console.WriteLine(pr);

name = text.Substring(m+1, n-(m+1));

System.Console.WriteLine(name);

8. Серед даних імен вибрати ті, що починаються з букви «К»

String a = "Катя";

String b="Петя";

String c="Коля";

String d = "К";

if (a.Substring(0, 1)==d) Console.WriteLine(a);

if (b.Substring(0, 1) == d) Console.WriteLine(b);

if (c.Substring(0, 1) == d) Console.WriteLine(c);

9. Дано масив з 7 імен. Вибрати ті імена, що починаються із заданої букви

String [] a = {"Катя","Петя","Коля","Алла","Рома","Анна","Вадим"};

String d = "К"; // у другому випадку вибрати імена на букву А

for (int i = 0; i < 7; i++)

{

if (a[i].Substring(0, 1) == d) Console.WriteLine(a[i]);

}

  

10. Знайти у даному тексті вказані слова (знаходимо позицію, з якої шукані слова входять у даний текст)

String misto = "У Хмельницькому є багато гарних будинкiв";

String s1 = "багато", s2 = "будинкiв";

Console.WriteLine("Шукане слово <багато> входить у речення з {0} позицiї", misto.IndexOf(s1));

Console.WriteLine("Шукане слово <будинкiв> входить у речення з {0} позицiї", misto.IndexOf(s2));

11. У даному тексті замінити одне слово на інше

String s1 = "Бармалей був романтичним деревяним хлопчиком", s2 = "Бармалей", s3;

s3 = s1.Replace(s2, "Буратино");

System.Console.WriteLine(s3);

12. Введене речення перевіряється, чи починається воно із заданої комбінації символів чи певного слова.

String s1 = "мої успіхи у навчанні";

if (s1.StartsWith("мої")) Console.WriteLine("Рядок починається на \" мої \"");

else Console.WriteLine("Рядок не починається на \" мої \"");

13. В даному тексті всі великі записати малими буквами а потім всі малі букви замінити великими

String s1 = "Хмельницький";

Console.WriteLine(s1);

Console.Write("Замiна на малi букви: ");

s1 = s1.ToLower();

Console.WriteLine(s1);

Console.Write("Замiна на великi букви: ");

s1 = s1.ToUpper();

Console.WriteLine(s1);

14. До проекту «Прізвище»

а). Вивести прізвище та ім’я по буквам у стовпчик

String text = "Петров Степан";

int n = text.Length;

for (int i = 0; i < n; i++)

{

Console.WriteLine(text.Substring(i, 1));

}

б) Вивести прізвище та ім’я у зворотному порядку

String text = "Петров Степан";

int n = text.Length;

int i=n-1;  

while (i>=0)

{

Console.WriteLine(text.Substring(i, 1));

i = i - 1;

}

15. Вивести на екран змінну, яка відображає деякий текст та з даного тексту вилучити певний фрагмент і знову вивести цю змінну на екран

StringBuilder s1 = new StringBuilder ("Наш профiльний 10 А клас");

System.Console.WriteLine(s1);

s1.Remove (4, 11);

System.Console.WriteLine (s1);

16. Провести заміну одного фрагменту тексту на інший

StringBuilder s = new StringBuilder("Наш профiльний 10 А клас");

s.Replace("10", "11");

System.Console.WriteLine(s);  

17. У заданому довільному числі визначити першу цифру та останню.

Console.WriteLine("Введи довільне число");
string a = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Перша цифра: {0} Остання цифра: {1}",a[0], a[a.Length - 1]);