C#

Програмування циклів

Опрацювати теоретичний матеріал (перейти за посиланням)

1. На дверях ліфта висіло загрозливе попередженняпро те, що двері зачиняються самі в той момент, коли зайвий за вагою пасажир переступить поріг ліфта. Котрий за рахунком пасажир постраждає, якщо ліфт витримує не більше як S кг, а вага пасажирів що стоять в черзі ліфта довільна. 

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int s, n,k,x;
int zv = 0;
s = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
n = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
Random rand = new Random();
k = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
x = rand.Next(20, 100);
listBox1.Items.Add(Convert.ToString(x));
zv = zv + x;
if (zv > s)
{
k = i;
break;
}

}
textBox3.Text = Convert.ToString(k);

2. 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int r = 18, n, m, k;
n = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
m = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
k = Convert.ToInt32(textBox3.Text);
int i=1;
while (n<k)
{
n = n + m;
i++;
}
  r = r + i;
textBox4.Text = r.ToString();
}

3.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int n, s, x;
s = 0;
Random rand = new Random();
n = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
x = rand.Next(1, 6);
listBox2.Items.Add(Convert.ToString(x));
s = s + x;
listBox1.Items.Add(Convert.ToString(s));
}
}

4.   Автомобільний номер має 4 цифри. Відомо, що перша цифра 9, ще помітили, що сума цифр 15. Знайдіть всі можливі номери автомобілів.

Програмний код

using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int p, d, t, b;
for (p = 1; p <= 9; p++)
for (d = 1; d <= 9; d++)
for (t = 1; t <= 9; t++)
if (9 + p + d + t == 15)
{
b = 9 * 1000 + p * 100 + d * 10 + t;
textBox2.Text = b.ToString();
}}}}

5. 4 заводи поставляють телевізори до магазинів міста. Кожен завод ставить унікальні чотиризначні номери на своїх виробах. У першого заводу перша цифра 5, у 2 – 6, у 3 – 8, у 4 – 1. Решта цифр послідовно присвоюються відповідно до запису у БД. Вам відомо, що 2 останні цифри однакові, а друга зліва дорівнює сумі двох останніх. Вивести можливі номери, що стоять на телевізорах
Програмний код:
 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i = 5,i1=6,i2=8,i3 = 1;
int f,f1,f2,f3;
{
for (int b1 = 0; b1 <= 9; b1++)
{
for (int b2 = 0; b2 <= 9; b2++)
{
for (int b3 = 0;b3<=9;b3++)
if (b2 == b3)
{
if (b1 == b2 + b3)
{
f = i * 1000 + b1 * 100 + b2 * 10 + b3;
f1 = i1 * 1000 + b1 * 100 + b2 * 10 + b3;
f2 = i2 * 1000 + b1 * 100 + b2 * 10 + b3;
f3 = i3 * 1000 + b1 * 100 + b2 * 10 + b3;
listBox1.Items.Add(Convert.ToString(f));
listBox2.Items.Add(Convert.ToString(f1));
listBox3.Items.Add(Convert.ToString(f2));
listBox4.Items.Add(Convert.ToString(f3));
}}}}}}}}
 
6. Задача Випадкові числа. На гральному кубику випадає довільне число. Серед тризначних чисел маємо вибрати ті, що містять цифру, яка випала на кубику.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication1
{
public partial class Form1 : Form
{
Random rand;
int cub;
int o1,o2,o3;
public Form1()
{
InitializeComponent();
rand = new Random();
}
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
textBox1.Text = null;
cub = rand.Next(1, 6);
label2.Text = cub.ToString();
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
int a = rand.Next(100, 999);
o1 = a / 100;
o2 = (a - (o1 * 100)) / 10 ;
o3 = a - (o1 * 100 + o2 * 10);
if (cub == o1 || cub == o2 || cub == o3)
{
textBox1.Text += (o1 * 100 + o2 * 10 + o3).ToString() + "\r\n";
}}}}}