Головна » Статті » Мої статті

C#. Практикум програмування циклів

Практикум програмування циклів/ Консольний режим

 

1.       Знайти суму однозначних чисел.

2.       Знайти кількість однозначних чисел.

3.       Знайти середнє арифметичне однозначних парних чисел.

4.       Знайти суму двозначних непарних чисел

5.       Вивести на екран всі натуральні  числа із проміжку від 15 до 27 спочатку в рядок, а потім у стовпець

Console.Write("Натуральні числа із проміжку [15;23]: ");

for (int x = 15; x <= 23; x=x+1)

Console.Write ("{0} ",x);

Console.WriteLine();

Console.WriteLine("Натуральні числа із проміжку [15;23]: ");

for (int x = 15; x <= 23; x = x + 1)

Console.WriteLine(x);

6.       Вивести однозначні числа в рядок, в стовпчик

7.       Вивести у рядок 10 перших двозначних чисел, що кратні 4

8.       Надрукувати в стовпчик всі цілі числа від 15 до 45.

9.       Надрукувати в стовпчик всі числа від 35 до 5.

10.    Надрукувати таблицю множення на 7.

11.    Вивести в рядок всі тризначні числа, що кратні 127.

Console.WriteLine("всi тризначнi числа, що кратнi 127");

for (int i = 100; i <= 999; i++)

 if (i % 127 == 0) Console.WriteLine(i+’ ‘);

12.    Знайдемо суму всіх двозначних чисел, що кратні 5

int i;

            int s=0;

            for (i = 10; i <= 99; i=i+5) ;

            s = s + i;

   Console.WriteLine("Cума всіх двозначних чисел, що кратні 5 - "+s);

або

int i;

            int s=0;

            for (i = 10; i <= 99; i++ ) ;

            if (i%5==0) s = s + i;

            Console.WriteLine("Cума всіх двозначних чисел, що кратні  5 - "+s);

13.    Вивести на екран всі двозначні числа, що кратні 15

14.    Знайти суму квадратів однозначних чисел.

15.    Знайти всі двозначні числа, сума цифр яких дорівнює 3.

16.    Визначення середнього арифметичного чисел з проміжку [5;27] з кроком зміни числа   3.

17.    Підрахувати кількість тризначних чисел, що належать проміжку від 345 до 500 і таких, що діляться на 9 без остачі.

int k=0;

      Console.Write("У проміжку [345; 500] чисел, що діляться на 9 без остачі - ");

            for (int x = 345; x <= 500; x=x+1)

            if (x %9==0) k= k +1;

    Console.WriteLine (k);

18.    Серед чисел з проміжку [15, 78] вибрати ті, що діляться на 13

19.    Серед тризначних чисел знайти ті, сума цифр яких дорівнює 22

20.    Знайти середнє арифметичне цілих чисел з проміжку [5;25].

21.    Надрукувати всі двозначні числа, які кратні 5.

22.    Обчислити суму n чисел, що вводяться з клавіатури, ознакою  завершення вводу число 9999

23.    Знайти суму ряду 2+6+10+14+18+22+26+30+34.

24.    Знайти суму 3+7+11 + 15+19+23+27+31.

25.    Знайти суму 2+7+12+17+22+27+32+37.

26.    Знайти факторіал числа п.

27.    Обчислення значення функції y=sinx-5 в проміжку [-2;2]

28.    Надрукувати всі двозначні числа, які кратні 5 і не містять цифр 5 і 2.

29.    Знайти середнє арифметичне непарних тризначних чисел

30.    Вивести всі натуральні числа з проміжку [1000; 2000], які рівні сумі кубів своїх цифр .

31.    Вивести на екран всі тризначні числа, що кратні 9

32.    Вивести на печать всі чотиризначні числа, що менші натурального числа N і сума квадратів цифр яких кратна 7.

33.    Знайти суму ряду 2! +4! +6!

34.    Вивести всі чотиризначні числа, в яких сума перших двох цифр рівна сумі двох останніх цифр і немає однакових цифр.

35.    Для введеного натурального числа N вивести 50 цілих  чисел, що йому передують.

36.    Серед тризначних чисел вивести всі паліндроми (121, 252, …).

37.    Які цифри потрібно приписати до числа 1022 ( по одній з кожної сторони), щоб одержане число було кратне 7, 8 і 9.

38.    Для введеного цілого числа N вивести 50 чисел, що за ним слідують.

39.    В розшуку знаходиться автомобіль з чотиризначним номером. Відомо, що сума цифр рівна 12 і сума крайніх чисел дорівнює сумі середніх чисел. Знайти варіанти номерів.

40.    Знайти перші 25 випадкових цілих числа, що не перевищують 30, і такі, що діляться на 9 без остачі.

41.    Обчислення найбільшого спільного дільника з двох чисел. Алгоритм Евкліда.

Console.WriteLine("Введіть значення a та b натискаючи після кожного Enter");

int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

 for (int i = 1; a != b; i++)

 {

            if (a > b) a -= b;

             else

             if (a < b) b -= a;

 }

 Console.WriteLine("НСД={0}", a);

 Console.ReadKey(true);

42.    Обчислимо цілі значення функції y=x2 для х від -3 до 3.      

int y;

            Console.WriteLine("значення функцii");

            for (int x = -3; x <= 3; x=x+1)

            {

                y = x * x;

                Console.WriteLine("x={0}, y={1}", x, y);

    }

43.    Скориставшись даним зразком фрагменту коду програми,  наведіть такий же приклад для відомих рядків вірша «Ой, снігу, снігу білого насипала зима. Прийшов сховатись заєнька – ялиноньки нема»

Console.WriteLine("У попа був собака");

            goto Label1;

            Label2:

            Console.WriteLine("Вона зїла кусень сала");

            goto Label3;

            Label1:

            Console.WriteLine("Він її любив");

            goto Label2;

            Label3:

            Console.WriteLine("Піп її побив");

44.    Надрукувати в стовпчик значення: sin 0, sin 1, sin 2, …, sin 90 з точністю до десятитисячних. Кут вимірювати в градусах.

45.    Надрукувати в стовпчик значення квадратних коренів чисел: 0,1 , 0,2 , …, 1 .

46.    Не використовуючи функцію піднесення до степеня знайти значення x в степені  y , де x-дійсне, а y-натуральне.

47.    Вирахувати суму: 1+1/2+1/3+1/4+…+1/n.

48.    Надрукувати в стовпчик наступні числа: 1,1 1,2 1,3 … 1,8

49.    Скласти таблицю значень функції для всіх значень х від -4 до 4 з кроком 1.

50.    Вивести на екран 20 значень функції, якщо максимальне значення х=5 і значення міняється з кроком 2.

51.    Вивести на екран 20 значень функції, якщо мінімальне значення х= -3 і значення міняється з кроком 2.

53.    Визначити щасливий квиток, нумерація квитків від 000000 до 999999. «Щасливим» квитком є квиток, сума трьох перших цифр якого дорівнює сумі інших трьох.

54.    Визначити скільки є «Щасливих» номерів автомобілів в одній серії з номерами від 0000 до 9999

55.    Перший член і знаменник спадної геометричної прогресії дорівнюють відповідно b  і  q. Вивести десять перших членів прогресії.

Завдання для лабораторної роботи.

Створити проекти в режимі консоль. До програмного коду додати коментарі відповідно до змісту та за опису завдання.

 1. В першому текстовому полі вивести таблицю значень відстані у дюймах для значень від 1 до 100 дюймів (з кроком 10), а в другому текстовому полі – відповідні їм значення у сантиметрах (1 дюйм – 2,54 см)

2.       Написати таблицю переведення центнерів у кілограми для значень від 1 до 3 ц з кроком 0,3 ц.

3.       Написати таблицю переведення температури з градусів по шкалі Цельсія (С) в градуси по шкалі Фаренгейта (F) за формулою F=1.8*C+32 для значень від 10 до 20 градусів з кроком 2 градуси.

4.       Написати таблицю переведення кілометрів в метри для значень від 1 до 2 з кроком 0,2 кілометри.

5.       Вивести таблицю відповідності маси в фунтах і кілограмах для значень фунтів від а до b з кроком с фунтів, знаючи, що 1 фунт = 0,453592 кг.

6.       Написати таблицю переведення радіан в градуси (1 радіан=57,3 градуси) для значень від 0 до 6 з кроком 0,5 радіани.

7.       Автомобільний номер має 4 цифри. Відомо, що перша цифра 9, ще помітили, що сума цифр 15. Знайдіть всі можливі номери автомобілів.

8.       Автомобільний номер має 4 цифри. Відомо, що остання цифра 0, ще помітили, що перші дві цифри однакові. Знайдіть всі можливі номери автомобілів. 

Категорія: Мої статті | Додав: СЗШ8 (22.02.2012) | Автор: Кравчук Галина тимофіївна E
Переглядів: 10384 | Коментарі: 4 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: