Тест Інформатика 5 клас "Опрацювання фрагментів зображення.Збереження зображень"

Тест
Інформатика 5 клас

Розділ 4. Редактор презентацій


Тема: ШАБЛОНИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ
Тестові завдання

Вибери одну правильну відповідь

1. Зразок для створення презентацій-це

Слайд
План
Шаблон
Опис

2. Зміна значень властивостей об'єкта, які характеризують його зовнішній вигляд, це:

Форматування
Зафарбовування
Змінення
Редагування

3. За допомогою вказівки "Замінити рисунок" з контекстного меню зображення на слайді шаблона можна змінити малюнок на інший, при цьому:

розміри і положення зображення залишиться незмінними
положення зображення залишиться незмінним а розміри будуть змінені залежно від розмірів нового зображення
нове зображення буде розміщено в лівому верхньому куті слайда

4. Шаблони комп'ютерних презентацій не можуть створювати:

професіонали-дизайнери
учителі
учні
комп'ютери

5. Прикладами шаблонів презентацій не можуть бути презентації:

звіт з виконання завдань практичної роботи
план написання твору
порядок виконння лабараторної роботи
порядок денний зборів

6. Для підготовки презентацій на основі шаблону не обов'язково:

замінити текст
змінити зображення
додати слайди
видалити 2 слайди
додати на слайди інші об'єкти

7. Більшість шаблонів презентцій не містять такі елементи:

назву
структуру
оформлення
текст-підсказку
зображення на титульному слайді

8. Не можна змінити зовнішній вигляд вставленого зображення:

змінити колір рисунка
поліпшити яскравість
поліпшити контрасність
поліпшити художні ефекти
збільшити зображення
редагувати зображення

9. Інструменти в групі Настроювання не використовуються для:

зміни фону
зміни насиченості зображення
зміни відтінку кольора
додавання художніх ефектів

10. Не відноситься до Форматування графічного об'єкта зміна:

розмірів зображення
яскравості
насиченості
вигляду межі
самого зображення на інше