Тест Інформатика 5 клас

Тест
Інформатика 5 клас

Розділ 4. "Комп'ютерні презентації"

Тема "Комп'ютерна презентація та її об'єкти"Тестові завдання

Вибери одну правильну відповідь

1. Комп'ютерні презентації переважно складаються із

текстових сторінок
слайдів
документів

2. До поняття «комп'ютерна презентація» найбільше підходить пояснення

читання на комп'ютері
малювання у спеціальній програмі
представлення за допомогою комп'ютера

3. Під час комп'ютерної презентації не використовують

схеми
таблиці
малюнки
відео
плакати

4. Слайди комп'ютерної презентації схожі на

окремі кадри фільму
картини в картинній галереї
складові дитячого конструктора

5. На слайдах не можна розміщувати такі об'єкти:

зображення
звук
відео
документи
анімацію
текст

6. Об'єкти на слайді презентації не можуть:

з'являтися
зникати
рухатися
змінювати свій розмір та колір
правильна відповідь не передбачена

7. Комп'ютерні слайдові презентації створюються за допомогою спеціальних програм, які не мають:

однакову структуру
різну структуру
однакове призначення
різне призначення

8. За допомогою редакторів презентацій з презентацією не можна працювати в режимах:

Демонстрація
Презентація
Редагування
Сортування
Форматування

9. Для переходу до наступного слайда в режимі демонстрації не можна використовувати клавіші:

Enter
Page Up
Page Down
Пропуск
Стрілка вниз

10. Для переходу до попереднього слайда в режимі демонстрації не можна використовувати клавіші:

Enter
BackSpace
Page Up
Стрілка вгору
Стрілка вліво