Тест
Інформатика 5 клас
Тема "Способи подання повідомлень"

Вибери одну правильну відповідь
1. Яке повідомлення подано графічним способом?

жести судді футбольного матчу
фотографія
новини по радіо
телевізійна передача

2. Все, що ми чуємо, - мова, музика, спів птахів, сигнали машини - це ...

відеоповідомлення
графічні повідомлення
звукові повідомлення
текстові повідомлення

3. Малюнки, картинки, схеми, графіка, карти, фотографії - це приклади ...

звукових повідомлень
графічних повідомлень
відеоповідомлень
текстових повідомлень

4. Прикладом текстового повідомлення може слугувати

ілюстрація в книзі
музичний твір
жест диригента
вірш зі збірки

5. Вибери "зайве" з точки зору способу подання повідомлень

малюнок
фотографія
книга
телефонна розмова

6. Прикладом комбінованого повідомлення, у якому використовують різні способи подання повідомлень є

вистава в театрі
жести диригента
малюнок в альбомі
радіопередача

7. Письмовими є повідомлення

відео
графічні
текстові
звукові

8. Які з видів повідомлень зустрічаються в підручнику з інформатики?

жести
графічні
текстові
звукові

9. Вибір способу подання повідомлень залежить від:

відправника
отримувача
каналу передавання повідомлення