Тест
Інформатика 5 клас
Підсумкове тестування до розділу 1 "Інформаційні процеси"

Варіант 1
Вибери одну правильну відповідь
1. Звукові повідомлення людина сприймає за допомогою органів

зору
слуху
нюху
смаку

2. Органом дотику людини є

шкіра
ніс
вуха
язик

3. Прикладом текстового повідомлення може слугувати

ілюстрація в книзі
музичний твір
жест диригента
вірші зі збірки

4. За допомогою спідометра повідомлення про швидкість можна

зберігати
передавати
опрацьовувати
отримувати

5. За допомогою телевізійних антен повідомлення

приймають
опрацьовують
зберігають
шукають

6. Для опрацювання яких даних використовують калькулятор?

текстових
числових
графічних та відеоданих
звукових

7. Повідомлення з новин по телебаченню людина може отримати за допомогою органів:

слуху
дотику
смаку
нюху

8. Які з повідомлень є письмовими?

відео
графічні
текстові
звукові

9. Передавати повідомлення не можна за допомогою:

мобільного телефону
факсу
супутникової антени
калькулятора

10. Для збереження звукових даних не можна використати:

магнітофон
диктофон
плеєр
навігаторні