Контроль знань. Завдання для практичних та лабораторних робіт з теми "Розгалуження та вибір"

 Завдання практичної роботи "Вкладені оператори розгалуження"

1. Випадкове ціле число належить проміжку (-10, 10). Чи є воно парним і додатним, а чи є воно від'ємним непарним числом?

2. Микола прийшов зі школи і мати просить його зачекати поки вона насмажить відбивних. Скільки часу доведеться чекати хлопцеві обіду, якщо: мама смажитиме  M відбивних з одного боку N хвилин (а слід смажити з обох боків) і на сковорідку розміщається за один раз K відбивних?

3. Марія розбила координатну площину на власні квадранти прямими x=a та y=b. Ввести координати 2 точок та вияснити, у якому квадранті лежатиме кожна точка та чи будуть вони належати одному й тому ж квадранті.

Коментарі до 2 завдання 

При діленні двох цілих чисел результат завжди є цілим. Наприклад, результат 7/3 дорівнює 2. Щоб визначити залишок від ділення 7/3, скористайтесь оператором залишку (%).

Превірте результат:

// Порахувати час на смаження відбивних 
            Console.Write("Кiлькiсть вiдбивних М=");
            int M = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Скiльки хвилин смажитиме вiдбивну з одного боку? ");
            int N = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Скiльки вiдбивних розмiщається на сковорiдцi за один раз? ");
            int K = int.Parse(Console.ReadLine());
            int a, b;
            a = M / K;
            if (M % K !=0) a+=1; // скільки сковорідок з відбивними прийдеться смажити
            b = a * 2 * N;
            Console.WriteLine("Миколi прийдеться чекати обiду - {0}", b);

ІІ. Завдання практичної роботи:

1. Коло задане координатами його центру та радіусом. Введено координати довільної точки. Перевірити, чи лежатиме точка всередині кола, чи на лінії кола, чи поза колом.

2. При даному значенні х обчислити . Необхідно пам’ятати, що не можна знайти квадратний корінь з від’ємного числа (зверніть увагу – вираз містить два квадратних кореня).

3. На площині дано дві точки (х1 у) та (х2, y2). Визначити, яка з них знаходиться далі від початку координат. 

Практична робота. Застосування вказівки вибору

1. Скласти програму, що моделює торгівлю на базарі. Припустити, що ми захотіли купити на базарі взуття. Видавати на екран відповідні повідомлення в залежності від діапазону цін продавців.

2. Умова: Розробити діалогову програму, яка запитує вік користувача і визначає, до якої вікової категорії він належить:
1) від 1 до 10 років - дитина;
2) від 11 до 15 років - підліток;
3) від16 до 20 років - юнак (юнка);
4) від 21 до 30 років - молода людина;
5) після 31 року - доросла людина.

3. Розробити програму видачі номеру кварталу, до якого відноситься місяць, заданий числом від 1 до 12.

4. Дано ціле число N (1 <= N <= 3) та дійсне число X. За даним значенням змінної N, яка є номером функції, визначити: 1) sin X;  2) cos X;  3) tg X.

5. Умова: Розробити алгоритм-"лотерею", який, використовуючи генератор випадкових чисел, визначатиме призи:
1) комп'ютер;
2) принтер;
3) сканер;
4) компакт-диск;
5) набір дискет.

6. Дано натуральне число N (N <= 100), яке позначає вік людини. Додати до цього числа відповідно слова: "рік", "роки", "років", наприклад: 1 рік, 12 років, але 43 роки.
Очевидно, що для того, щоб правильно дописати відповідне слово, необхідно виділити останню цифру числа, що позначає вік людини. Тоді, якщо це цифра "1", то дописується слово "рік", якщо цифри "2", "3" або "4" - дописується слово "роки", а в усіх останніх випадках - дописується слово "років". Виключенням являється діапазон між 10 та 20 роками: в цих випадках завжди пишеться слово "років".

 

ІІІ. Завдання лабораторної роботи

1. Чебурашка вирішив купити килими, щоб застелити кімнату, в якій він мешкав разом з Геною. Їхня прямокутна кімната виявилася розмірами а х b, де а та b – цілі числа. Коли Чебурашка запитав у магазині, які килими є у продажу, то продавець повідомив, що є квадратні килими зі стороною с, де с – ціле число. Яку кількість килимів необхідно придбати Чебурашці, щоб максимально накрити площу кімнати? Килими не можна накладати та підгинати. Визначити, яка площа кімнати буде не накритою килимами. Передбачити ситуацію, коли розміри килиму перевищують розміри кімнати.

Проаналізувати програмний код до задачі

Console.WriteLine("Ввести розмiри кiмнати");
            Console.Write("a=");
            int a = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("b=");
            int b = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Ввести розмiр квадратного килима");
            Console.Write("c=");
            int m, n, k=0;
            int c = int.Parse(Console.ReadLine());
            if (c > a || c > b) Console.WriteLine("В магазинi тiльки великi килими k={0}", k);
            else
            {
                m = a / c;  // ціла частина від ділення
                n = b / c;
                k = m * n;  // кількість килимів
            }
            Console.WriteLine("Для кiмнати Чебурашки потрiбно придбати квадратних килимiв {0}", k);
            int s = a * b; // площа кімнати
            int s1 = k * c * c;   // площа, яку покриють килими
            Console.WriteLine("Не буде накрита килимом площа кiмнати {0}", s-s1);
            Console.ReadKey();

2. Жили собі дід і баба, і був у них город прямокутної форми. Довжина городу була А м, а ширина складала В м. Якось дід посварився з бабою і вирішив поділити город порівну. Тепер у діда квадратний город зі стороною С м, відрізаний скраю, а решта дісталася бабі. Визначити, чи не залишилася баба ошуканою та якої форми дістався їй город – прямокутної чи квадратної?

3. Трьом Товстунам подали на десерт кремові тістечка. Маса одного тістечка – Х кга маса Товстунів відповідно X1 кг, Х2 кг та Х3 кг. Перший Товстун з’їв тістечок. Кожний наступний Товстун з’їдав у два рази більше від попереднього, але при цьому він не міг з’їсти більше половини своєї власної ваги. Скільки тістечок було з’їдено Товстунами за обідом?

            Console.WriteLine("Ввести масу 1 тістечка");
            int x = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Ввести масу 1 Товстуна");
            int x1 = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Ввести масу 2 Товстуна");
            int x2 = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Ввести масу 3 Товстуна");
            int x3 = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Скільки тістечок з'їв 1 Товстун");
            int n1 = int.Parse(Console.ReadLine());

           ... 

4. Квадратний тричлен заданий коефіцієнтами а, b, с, де а ≠ 0. Визначити, чи корені відповідного квадратного рівняння є парними числами.

5. Дано дійсні додатні числа а, b, с, х, у. Визначити, чи пройде цеглина з ребрами а, b, с у прямокутний отвір зі сторонами х та у. Проштовхувати цеглину дозволяється лише так, щоб кожне з її ребер було паралельним чи перпендикулярним кожній зі сторін отвору.

  

6. Визначити в скількох точках перетинаються два кола. Розглянути 4 випадки взаємного розташування кіл.

1) Обидва кола мають спільний центр і однаковий радіус.

2) Кола дотикаються одне до одного (відстань між центрами рівна сумі довжин радіусів).

3) Кола не дотикаються (або одне коло лежить повністю в середині іншого, або відстань між ними більша сумі радіусів).

4) В усіх інших випадках кола мають дві точки перетину.

7. Нова шафа. Задано розміри прямокутних дверей a, b та розміри шафи, що має форму прямокутного паралелепіпеда x, y, z. Чи можна пронести шафу у двері, якщо проносити її дозволяється так, щоб кожне ребро шафи було паралельне або перпендикулярне кожній стороні дверей.

Так як шафу можна проносити лише паралельно, стає очевидно, що існує лише три випадки які необхідно розглянути:

1) Чи можливо пронести шафу з параметрами (x;y);

2) Чи можливо пронести шафу з параметрами (z;y);

3) Чи можливо пронести шафу з параметрами (x;z).

8. ТУРИСТ. Гена збирається на туристичний зліт учнів своєї школи. У своєму класі його було призначено відповідальним за палатки. У себе вдома він знайшов 3 палатки: перша з них важить a1 кілограм і вміщує b1 чоловік, друга важить a2 кілограм і вміщує b2 чоловік, третя важить a3 кілограм і вміщує b3 чоловік. У класі Гени k чоловік. Виясніть, чи може він вибрати палатки так, щоб у них змогли поміститись усі. При цьому враховуйте, що вибрані палатки повинні разом важити не більше w кілограм.

Рекомендація: Розгляньте всі можливі комбінації палаток. Якщо хоча б одна комбінація задовольняє умові, то Гена зможе помістити всіх своїх друзів.

9. Задано три цілих числа a, b, c. Визначити, чи є серед них хоча б одне парне і хоча б одне непарне. Відповідь: так або ні.

10. Задано трицифрове число. Визначити, яка цифра в ньому є більшою – перша чи остання.

Вправи для тематичної атестації (завдання на власний вибір: Задача №86 (1 завдання), 1 задача на розгалуження (№87 - 93) та 1 задача на вибір (№152-157))

Програмні коди скопіювати та надіслати на електронну адресу вчителя (вказати номер завдання)

86. Записати  за допомогою умовного  оператора  виконання  таких  дій:  
     1) дійсне значення х замінити його абсолютною величиною; 
     2) менше  з  двох  дійсних  значень  х  та  у  (або  будь-яке  з  них, якщо вони рівні) замінити нулем; 
     3)  найбільше  з  трьох попарно різних дійсних  значень х, у,  z зменшити на  1/2;  68 
     4)  присвоїти змінній х значення 0, якщо її початкове зна­чення належало відрізку [0;  2];  
     5) якщо значення змінної х від'ємне, то залишити його без змін,  у протилежному випадку зробити його таким, як і значення у; 
     6) якщо  поточне значення  змінної у  не більше  за  10,  то  значення  у  збільшити  на  одиницю,  в  протилежному  випадку  продовжити  виконання дій  алгоритму. 

87. На  одному  маленькому  квадратному  безлюдному  острові зі стороною а м мешкали к потерпілих корабельну аварію Робінзонів. Чи не порушені їхні права на житло, якщо на кож­ного Робінзона повинне припадати в м2? Скільком Робінзонам ще вистачить місця на острові,  якщо поблизу трапиться  нова  аварія? 
88. Іван Петрович одягнув нові штани і сів на щойно пофарбовану  табуретку.  На  його  штанах  з'явилася  квадратна  пляма  зеленого кольору,  довжина сторони якої становила а см.  Виявилося, що у хімчистку беруть одяг, плями на якому не більші ;»п  5  см2.  Визначити,  чи  вдалося  Іванові  Петровичу врятувати спої  штани. 
89. Дано значення цілих величин х та у. Знайти:  max (х, у)  + min (х, у); 
90. Дано значення дійсних величин a, Ь, с. Знайти:  max (a + b + с, a*b*c);
91. Дано  значення трьох  попарно різних дійсних  змінних  х,  у,  z.  Змінити їх значення,  надавши їм найбільшого із  заданих значень. 
92. Дано натуральне число  n (n<999).  Визначити, чи є це число паліндромом,  тобто таким числом,  яке зліва  направо  і  справа наліво читається однаково (усі три  цифри  враховуються; наприклад, 010 або 101).
93. Дано натуральне число  n (n<999).  Враховуючи всі три цифри числа, визначити, чи правильно, що воно містить: 1) три однакові цифри; 2) усі різні цифри; 3) пару цифр, що повторюються;
 

Задачі на вибір

152. Розробити програму виведення кількості днів у місяці, якщо останній задається цілим числом від 1 до 12. 
153. Дано ціле число n (1<n<4), яке визначає пору року. За  вказаним  значенням  а  надрукувати  перелік  місяців,  які  відносяться до цієї пори року. 
154. Розробити програму видачі текстового варіанта шкільних оцінок: 1) 1,  2,  3 - початковий рівень; 2) 4,  5, 6 - середній рівень; 3) 7,8,9- достатній  рівень;  4) 10, 11,  12 - високий рівень. 
155. За даним цілим значенням змінної k (1<k<6), яка визначає день тижня,  надрукувати свій розклад уроків. 
156. За даним порядковим номером n (1<n<10) надрукува­ти прізвище учня вашого класу (групи) з класного журналу.
157. Розробити програму-довідник,  яка за  введеним  значенням радіуса R пропонуватиме користувачу послуги в обчисленні:  1- довжини кола;  2 - площі круги;  3  - об'єму кулі;  4 - площі поверхні кулі

Підсумкове завдання

Задача з цифрами числа. Додавати коментарі у програмний код по ходу виконання кожного етапу завдання, записуючи також його у зошит

Ввести тризначне число.

  1. Вивести цифри цього числа
  2. Знайти суму цифр числа
  3. Перевірити, чи сума цифр - парне число
  4. Перевірити, чи серед цифр числа, різні числа
  5. Чи є серед цифр числа пари однакових цифр
  6. Скориставшись ознаками подільності чисел, перевірити, чи введене число кратне 9, 5, 2.
  7. Поміняти місцями першу і останню цифри числа та вивести утворене число
  8. Якщо цифри числа парні, то вивести число, кожна цифра якого вдвічі менша
  9. Чи дане число є паліндромом (читаються зліва направо і навпаки однаково: 101, 525, 222
  10. Міняючи останню цифру даного числа, підібрати таке число, яке кратне 3.