Ось і завершується вивчення спецкурсів з інформаційних технологій. Представляю свою версію завдань в 10 рівноцінних із 35 різнорівневих завдань для проведення державної підсумкової атестації у профільному класі 

Державна підсумкова атестація з технологій для 11 А класу

СЗОШ І – ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Збірник завдань з трудового навчання (технології) призначено для здійснення державної підсумкової атестації учнів 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчально-виховний процес організовано за навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-3580 від 22.08.01 p.).

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій містить тестові завдання для перевірки рівня навчальних досягнень учнів 11-го класу з комп’ютерних технологій: спецкурсу «Основи Інтернету», спецкурсу «Основи комп’ютерної графіки» та спецкурсу «Основи створення комп’ютерних презентацій». Збірник складається з 10 окремих рівноцінних варіантів з 35 різнорівневих завдань. Кожне завдання містить у середньому по 4-5 відповідей. Серед них є неправильні, неповні або наближені. Учень має вибрати саме той варіант відповіді, який вважає правильним, найбільш повним. Зазначений варіант відповіді слід занести до бланка відповідей, форму якого наведено нижче.

Зміст завдань розподілено на різні рівні складності, тому їх оцінювання здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень. А саме: завдання рівня А - це завдання початкового рівня, або рівня уявлень. Для їх розв'язання необхідно лише визначити (записати, назвати, впізнати, розпізнати) об'єкти, позначення тощо; завдання рівня В - складніші. Це завдання середнього рівня. Щоб дати на них відповіді, необхідно відтворити, узагальнити теоретичні знання, практичні вміння та навички, набуті в процесі вивчення спецкурсів; завдання рівня С відповідають достатньому, або конструктивному, рівню складності. Для відповіді на запитання цього рівня виконання практичних завдань необхідно вміти застосовувати набуті знання на практиці; завдання рівня D - найскладніші. Це завдання рівня творчості, тобто потребують застосуван¬ня набутих знань, умінь і навичок у нових, нестандартних умовах.

Відповіді на кожне завдання оцінюється за 12-бальною шкалою відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання (технологій), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008р. № 371. Відповідно до рівнів складності завдання кожного оцінюються по-різному:

• завдання рівня А оцінюються в 1 бал;

• завдання рівня В - 2 бали;

• завдання рівня С - 4 бали;

• завдання рівня D - 5 балів.

Оскільки кожен варіант містить по 10 завдань рівня А, В і С та 5 завдань рівня D, то максимальна кількість балів, яку може набрати учень, становить 95 балів. У бланку відповідей на кожне запитання відповідного рівня відповідь записується учнем у верхній частині кожного квадрата. Відповіді на завдання рівня D та завдання на встановлення відповідності учень записує на окремому аркуші або під бланком відповідей. Кількість балів, набраних учнем за кожне завдання, учитель виставляє в нижній частині квадрата кожного рядка і колонки бланка відповідей. Після визначення загальної кількості балів, набраних учнем, використовуючи Таблицю переведення кількості набраних балів у 12-бальну шкалу, учитель виставляє оцінку за виконане завдання.  

  Варіант 1 

  Варіант 2  

  Варіант 3

  Варіант  4

  Варіант  5

  Варіант  6

  Варіант  7

  Варіант  8

  Варіант  9

  Варіант  10   

Шановні мої випускники. Випробуйте свої знання, виконуючи завдання даних варіантів. Успіхів Вам!