Мультимедійні технології на уроках геометрії у 10 класі


Пропоную заготовки навчальних комп'ютерних презентацій по курсу геометрії для 10 класу. За основу взято матеріал підручника М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова

В ході підготовки до певного уроку в них будуть внесені корективи. Навчальні презентації містять матеріал для кількох уроків з вказаної теми та зміст завдань для колективної, групової та самостійної роботи, для усного, коментованого розвязання вправ тощо.


Модуль 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії 

1.    Про логічну побудову планіметрії. Основні поняття. Аксіоми планіметрії. Опорні факти курсу планіметрії 

2.    Задачі і методи їх розв’язування    

Модуль 2. Вступ до стереометрії

9.    Основні  поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії. Наслідки з аксіом стереометрії  

11.    Простіші многогранники та їх перерізи       

Навчальна презентація до уроку "Теорема про три перпендикуляри"

Навчальна презентація  до уроку на тему "Перпендикулярність площин"

Навчальна презентація для вивчення та узагальнення теоретичного матеріалу при блочному вивченні теми "Відстані та кути у просторі"