Мультимедійні технології на уроках алгебри в 10 класі

Першопричиною створення даного пакету навчальних презентацій стала наявність недостатньої кількості підручників у нашій школі.

Дана робота - це чернетки опорних електронних наочностей  за підручником "Алгебра і початки аналізу" для 10 класу, академічний рівень авторського колективу А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір.

Чому чернетки? Готуючись надалі до уроків слайди будуть опрацьовуватися, будуть внесені корективи відповідно до плану кожного уроку, уточнюватимуться завдання для роботи у класі та вдома, види опрацювання певних вправ тощо.

Отже, пропоную ескізи навчальних комп'ютерних презентацій

І. Множини. Повторення і розширення відомостей про функцію (12 год.)

Множина та її елементи

Підмножина. Операції над множинами

Функція та її основні властивості

Парні і непарні функції

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень

Обернена функція

Рівносильні рівняння. Рівняння-наслідок. Рівносильні нерівності

Метод інтервалів

ІІ. Степенева функція (16 год)

Степенева функція з натуральним показником

Степенева функція з цілим показником

Означення кореня n-го степеня

Властивості кореня n-го степеня